Tällä sivulla esittelemme jatkossa Biomassa-atlaksen mahdollisuuksia käytännön esimerkein.

 

Mihin sinä käytit Biomassa-atlasta?

Kerro omasta käyttötapauksestasi meillekin, julkaisemme mielellämme käyttäjien omia esimerkkejä. Lähetä lisätietoja osoitteella biomassa-atlas@luke.fi

 

Luken tarjoamat asiantuntijapalvelut

Luke tarjoaa tutkimus- ja asiantuntijapalveluja yrityksille ja muille organisaatioille. Tähän kootut käyttötapausesimerkit ovat toteutettuja tai toteutettavissa olevia tutkimushankkeita tai asiantuntijapalveluita.

Luke tekee selvityksiä biomassan alueellisesta saatavuudesta, biomassojen hankinta- ja logistiikkakustannuksien arvioinnista, hankintateknologioista ja hankinnan optimoinnista. Lukessa tehdään myös analyyseja biomassan tarkemmasta koostumuksesta, ravinnepitoisuuksista ja energiapotentiaalista sekä ravinteiden kierrätyksen alueellisesta optimoinnista.

Biomassan hyödyntämisen alueellista potentiaalia voidaan tarkastella työllisyyden, aluetalouden ja ympäristövaikutusten näkökulmasta sekä tehdä skenaarioita, miten nämä asiat kehittyvät tulevaisuudessa.

Sokeria Kokkolasta v. 2022?

Kokkolanseudun Kehitys Oy halusi tietää, voisiko teollista sokeria valmistava biojalostamo sijoittua Kokkolaan. Luonnonvarakeskus selvitti, riittääkö keskisessä Suomessa biomassaa laitoksen raaka-aineeksi. Lue asiakasesimerkki ja siihen liittyvä artikkeli.

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke.