Biomassa-atlaksen julkaisemisen jälkeen järjestelmää kehitetään sekä tehdyn suunnitelman että käyttäjiltä tulevien palautteiden perusteella.

Uudet ominaisuudet tuodaan järjestelmään tarpeen mukaan, ja niistä tiedotetaan rekisteröityneille käyttäjille suoraan. Julkaisun jälkeen on lisätty tai kehitetty seuraavia ominaisuuksia:

  • Uusia biomassoja: Polttolaitosten tuhkat lisättiin Biomassa-atlakseen marraskuussa 2017. Peltobiomassat ja -sivuvirrat lisättiin 2018 alkupuoliskolla. Puutarhakasvien tuotannon tietoja tarkennettiin kesällä 2018.
  • Laskenta- ja mallintamisominaisuuksien kehittäminen (ks. tarkemmin alempana)
  • Biomassa-atlaksen kääntäminen ruotsiksi ja englanniksi.

Jatkossa sitoudumme

  • Pitämään ajantasaisena nykyiset biomassatiedot. Pelto-, lanta- ja jätetiedot on tarkoitus päivittää vuosittain, metsätiedot noin viiden vuoden välein. Tuhkatiedot lisättiin Biomassa-atlakseen erillisessä tuhkahankkeessa, ja tietojen päivittämistä ei ole toistaiseksi suunnitteilla.

Biomassa-atlaksessa tehtyä työtä hyödynnetään mm seuraavissa hankkeissa:

Circwaste-hanke saa päärahoituksensa EU:n Life-ohjelmasta. Circwaste-hankkeessa on koottu ravinnepitoisten biomassojen ominaisuustietoja, joita on mahdollista yhdistää Biomassa-atlaksen biomassojen määrä- ja sijaintitietoihin.

Circwaste ja EU Life -logot

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke.