Biomassa-atlas sätter biomassan på Finlands karta

Klikka på kartan att gå till karttjänsten.

 

Biomassa-atlas är en webbtjänst som samlar platsinformation om olika biomassor. Den är öppet för alla.

I den lättanvända data- och analystjänsten hittar du information om Finlands skogs-, avfalls-, gödsel- och åkerbiomassor och relaterad markanvändning. Alla informationen finns en rumslig upplösning av 1 km.

Informationen i Biomassa-atlasen har flera användningsområden, till exempel planering av investering och råvaruinköp.

 

 

Biomassa-atlas på videon (på finska)
Längd 2:18

 

Biomassa-atlas
i Facebook

 

Biomassa-atlas-faktkort
Klikka här.

 

Foto uppe på skärmen: Kirsi Raiskio, Luke.