Siirry Biomassa-atlas karttapalveluun

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten pääsen alkuun Biomassa-atlaksen käytössä?
Avaa ensin biomassavalikko klikkaamalla ”BIOMASSAT”-tekstiä näytön vasemman reunan yläosassa. Ruksaa tämän jälkeen avautuneesta valikosta haluamasi biomassajakeet. Lisätietoa jakeista saat i-kuvaketta klikkaamalla. Valitse sen jälkeen laskenta-alue klikkaamalla yhtä ”ALUEVALINTA”-tekstin alla olevista kolmesta kuvakkeesta. Voit tehdä laskennan vapaasti piirtämältäsi alueelta tai valitsemalla valmiiksi määritellyn alueen tai antamalla keskipisteen, jonka ympäriltä biomassat lasketaan.

Voinko valita saman aihealueen biomassoja BIOMASSAT-valikosta klikkaamatta jokaista jaetta erikseen?
Klikkaamalla jaekohtaisten valintaruutujen yläpuolella olevaa pientä ruutua saat valittua kaikki yhden otsikon jakeet. Samalla rivillä olevien biomassojen valinta toimii vastaavasti.

Miten saan poistettua valitsemiani biomassajakeita?
Voit poistaa kaikki valinnat biomassavalikon oikean ylälaidan ruudusta. Yksittäisiä biomassoja voit poistaa kyseisen biomassan valintaruudusta ja biomassaryhmiä ryhmän yläpuolella tai vasemmalla olevasta pikkuruudusta.

Voinko laskea biomassojen määrät valitsemani sijainnin (esim. laitospaikan) ympäriltä tietyllä säteellä?
Valitsemalla ALUEVALINNAT-tekstin alapuolelta oikeanpuolimmaisen pyöreän kuvakkeen, pääset klikkaamaan taustakartalta laskennan keskipisteeksi haluamasi laitospaikan. Tämän jälkeen avautuvasta valikosta pääset syöttämään haluamasi säteen. Voit myös valita, lasketaanko etäisyys linnuntietä vai tietä pitkin (tietä pitkin laskennassa on 65 kilometrin maksimietäisyys).

Kuinka saisin taustakartan näkymään paremmin biomassavalintojen taustalla?
TAUSTAKARTAT-valikossa voit, poistamalla ja lisäämällä uudelleen ”taustakartta”-tekstin perässä olevan ruksin, nostaa taustakartan paremmin näkyviin. Voit järjestää karttatasoja mieleiseesi järjestykseen VALITUT TASOT -ikkunassa tarttumalla hiirellä ja raahaamalla niitä valikossa ylös tai alas.

Miten voin laskea biomassat kunnittain tai muilta valmiiksi rajatuilta alueilta?
Valitsemalla ALUEVALINNAT-tekstin alapuolelta keskimmäisen kuvakkeen, pääset valitsemaan valmiita aluerajauksia, kuten kuntarajat, valuma-alueet tai ely-keskukset. Klikkaamalla karttaa voit valita kartalta laskentaan haluamasi kunnat.

Kuinka saan lisätietoa biomassajakeista?
BIOMASSAT-, VALITUT TASOT- ja KARTTASELITTEET -valikoissa on aineistoihin liittyviä i-painikkeita, joita klikkaamalla avautuu lisätietoa biomassajakeista.

Kun haen Biomassa-atlaksesta sivuvirtatietoja, pienpuun korjuun tulokset ilmoitetaan kolmena eri versiona (rankana, kokopuuna ja integroituna). Tuleeko nämä luvut summata keskenään, jotta saadaan kokonaissumma, vai ovatko nämä kolme eri lukua toisilleen vaihtoehtoiset tulokset, joista tarkasteluun tulee valita vain yksi luku kerrallaan?
Potentiaalit ovat vaihtoehtoisia. Jos haluat verrata toteutuneita korjuumääriä korjuuohjeiden mahdollistamaan määrään, valitse Kokopuu.

Mitä tarkoittavat lanta eläinsuojasta ja lanta varastosta? Jos valitsen kaikki, niin saatu luku on kovasti suurempi, mitä kunnan eläinmäärien perusteella itse arvioitu lantamäärä/vuosi. Pitääkö vuosittain kertyvää lantamäärää laskiessa jättää nuo varastot huomiotta?
Lanta eläinsuojasta on samaa lantaa kuin lanta varastosta, mutta eri vaiheissa elinkaartaan. Atlaksessa on kaksi vaihtoehtoista lukua, koska lannan ominaisuudet muuttuvat varastoitaessa. Jos lasket biokaasuntuotantopotentiaalia, valitse lanta eläinsuojasta. Molempia ei pidä käyttää, siten saat tuplalannat.