Antocyanhalterna i arktiska blåbär är hög i jämförelse med övriga bär, ungefär 3–5 gånger högre än i buskblåbär på odlingarna. Antocyaner är bioaktiva föreningar och blåa och purpurfärgade pigment i blåbärsskalet och -insidan. Odlade buskblåbär är ljusa på insidan, varför skillnaden mellan dessa arter är betydande.

Bild: Marjo Räisänen, Arktiset Aromit ry

Antocyaner har visats ha många hälsofrämjande konsekvenser. Vetenskaplig forskning har gett bevis på antocyaners förebyggande inverkan på hjärt- och blodkärlssjukdomar, infektioner och degenerativa sjukdomar som anknyter till ålderdom. Antocyaner i bär har också visats främja hjärnans kognitiva verksamhet och ögonhälsan.

Det finländska klimatet är svalt. På midsommar är daglängden 19 timmar i södra Finland och i norr ovanför norra polcirkeln sjunker solen inte alls. Enligt forskning ökar en längre dag antocyanhalterna. Skogsbären innehåller höga antocyanhalter runt om i Finland.

Diagrammets källa: Arktiset Aromit ry. Diagrammet baserad på Riihinen K,  Jaakola L, Kärenlampi S, Hohtola A. Organ-specific distribution of phenolic compounds in bilberry (Vaccinium myrtillus) and ”northblue” blueberry (Vaccinium corymbosum x V. angustifolium). Food Chemistry 2008;110:156-160

 

Bilden i övre kant: Pixabay/ChadoNihi

Share This