MELA-ohjelmiston keskeisiä käyttökohteita on erilaisten metsien tuotanto- ja käyttöarvioiden tuottaminen. Näissä laskelmissa tietolähteenä käytetään VMI-maastomittausaineistoa. Luonnonvarakeskuksen mittaajat keräävät maastosta tätä aineistoa noin 20 eri maastoryhmän voimin noin 14 000 mittauspisteestä kesäkauden ajan. Sen lisäksi, että dataa on paljon, on mittaustietojen kulku maastomittaajien tiedonkeruulaitteilta tarkastetuksi, täydennetyksi ja laskentavalmiiksi aineistoksi varsin pitkä ja monivaiheinen.

VMI-aineiston tiedonkäsittelyprosessin kehittäminen otettiin alusta lähtien yhdeksi MENU-hankkeen teemaksi. Tarkoituksena on nopeuttaa VMI-laskenta-aineiston valmistumista. Lähtökohtaisesti maastossa kerättyyn dataan tarvitaan tehdä täydennyksiä muista tietolähteistä ja joskus myös korjauksia. Tavoitteena oli, että muutokset tulisivat dokumentoitua ja tehdyistä muutoksista jäisi jälki. Lisäksi haluttiin, että nämä muutokset ja niihin liittyvän tiedon ylläpito eivät olisi pelkästään yhden ihmisen käsissä, vaan hallitusti hajautettu suuremman tiimin operoitavaksi. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että aineiston käsittely voidaan aloittaa jo maastokauden aikana.

Aineiston käsittelyn ytimeen suunniteltiin ja toteutettiin erityinen Dataeditori-sovellus VMI-tiimin jäsenten käyttöön. Tällä työkalulla kukin aineistoa käsittelevä henkilö pystyy selaamaan aineistoa, tekemään hakuja sekä muokkaamaan aineistoa. Jokainen käyttäjä toimii omassa tietovarastossaan, joka on aina ajantasainen kopio keskustietovarastosta. Käyttäjät näkevät myös toisten käyttäjien aineistoon tekemät muutokset.

Kuva 1. Dataeditori VMI-aineiston käsittelyn ytimessä.

Dataeditori on integroitu tiedonhallintapalveluun, joka tarjoaa monipuoliset työkalut muutosten hallintaan, dokumentointiin ja jäljittämiseen. Uutta maastoaineistoa voi tietovarastoon lisätä milloin tahansa, järjestelmä hallitsee tietojen lisäyksen ja yhdistelyn. Valittu tiedonhallintaratkaisu mahdollistaa aineiston muokkauksen myös tavallisilla tekstieditoreilla, joten sitä kautta joustavuus käyttää eri työvälineitä säilyy.

Dataeditori yhdistettynä uudistettuun VMI-aineiston käsittelyprosessiin tarjoaa merkittäviä hyötyjä ja parannuksia koko aineiston käsittelyn kannalta. Konkreettisimpia näistä hyödyistä on mahdollisuus aloittaa aineiston jatkokäsittely jo maastokauden aikana. Dataeditorin selkeä ja toisaalta muunneltavissa oleva graafinen käyttöliittymä tarjoaa helppolukuisen näkymän jatkuvasti täydentyvään aineistoon. Lisäksi mahdollisten aineistovirheiden etsintä sujuu tehokkaasti, niiden korjaaminen on vaivatonta ja tehdyt korjaukset tulee dokumentoitua. Aineiston täydennys- ja muutoshistoria on selkeästi käyttäjien nähtävissä. Laskenta-aineiston valmistumista ajatellen toteutettu ratkaisu nopeuttaa VMI-aineiston käyttöön saamista 2-3 kuukaudella vuosittain. Lisäksi Dataeditoria käytettäessä aineiston laadunvarmistus on luonnollinen osa tiedonkäsittelyprosessia.

Dataeditori ketterän ohjelmistoprojektin näkökulmasta kuvattuna löytyy täältä.

Kirjoittaja: Reijo Mykkänen