Tieteelliset julkaisut:

Jaakkola, Laura (2022): Spatiaalinen optimointi metsätaloudessa: käyttäjävaatimuksia ja ratkaisumalleja. Helsingin yliopiston metsätieteiden maisteriohjelman pro gradu -tutkielma.


Esitykset tapahtumista:

MENU työpaja 09.09.2019:

Tuula Packalen, Reetta Lempinen, Daniel Melander & the rest of Forest resources and planning (MESU) Team in Luke: Modernization and renewal of the MELA software (MENU)
Daniel Melander: MELA 2.0: a draft for the Model Function Library
Jari Vauhkonen: DESIMAP – Computational benefits via artificial intelligence?