27.10.2022: Uusi Mela2.0 tuo lisää läpinäkyvyyttä ja skaalautuvuutta metsäsuunnittelun päätöksenteon tueksi

MELA on keskeinen metsätalouden analyysi- ja suunnitteluohjelmisto Suomessa. MENU -hankkeessa ollaan uudistamassa MELA-ohjelmisto avoimen lähdekoodin ohjelmistoksi. Tuloksena saadaan uusi MELA-ohjelmistokokonaisuus nimeltään Mela2.0. Lue lisää Mela2.0 kehitystyöstä äskettäin julkaistusta UNITE uutiskirjeestä:  UNITE Newsletter 3/2022 (office.com) (englanniksi)


29.7.2022: Työpajat MENU-hankkeessa: Skenaariolaskenta Mela2.0 ohjelmistolla

Blogi-kirjoitus toukokuussa järjestetystä työpajasta.


17.6.2022: Menu-hankkeelle tukea Luken DIGI-ryhmästä

Menu-hankkeen viimeinen puolivuotinen on käynnistetty yhdessä uuden ohjelmistoasiantuntijan kanssa, kun Luonnonvarakeskuksen IT ja digitaaliset ratkaisut (DIGI) ryhmän Urho Niemelä aloitti hankkeessa 9.5.2022. Skotlannissa taloustieteen kandidaatiksi opiskellut Niemelä viimeistelee ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisterivaiheen opintojaan Helsingin yliopistoon.

Helsingissä asuva Niemelä on aikaisemmin työskennellyt tietojärjestelmä- ja ohjelmistokehitystehtävissä yksityisellä työnantajalla. Menu-hankkeessa Niemelän ammattitaitoa ja osaamista hyödynnetään erityisesti Mela2.0-ohjelmiston sisäisen tietomallin toteutuksessa ja jatkosuunnittelussa.

Lisätietoja: Asiantuntija Urho Niemelä, puh +358295322546, urho.niemela@luke.fi


31.3.2022: Menu-hankkeelle uutta mallinnusvoimaa

Menu-hankkeen mallituotanto on polkaistu käyntiin vahvalla otteella, kun maaliskuun alussa hanke sai uuden kyvykkään mallintajan. Hankkeen uusin työntekijä Tapio Lempinen aloitti siviilipalveluksensa Luonnonvarakeskuksessa.

Taustaltaan Lempinen on matematiikan kandidaatti, joka viimeistelee maisterivaiheen opintojaan Itä-Suomen yliopistolle. Hankkeessa Lempinen keskittyy mallituotantoon ja erityisesti Motti-kasvuytimen integroimiseen Mela2.0-järjestelmään.

Vierailevana tutkijana toimivan Lempisen palvelusaika Luonnonvarakeskuksessa sijoittuu aikavälillä 7.3.2022 – 19.1.2023.

Lisätietoja: Vieraileva tutkija Tapio Lempinen, puh. +358295322431, ext.tapio.lempinen@luke.fi


25.8.2021: MENU-hankkeen uudet asiantuntijat

Kuluneen vuoden aikana MENU-hankkeessa aloitti kolme uutta asiantuntijaa. Tutkimusprofessori Lauri Mehtätalo, tutkija Paulo Borges ja tietojärjestelmien erityisasiantuntija Juho-Petteri Yliuntinen.

Mehtätalo on koulutukseltaan maa- ja metsätieteiden tohtori. Hän siirtyi Luonnonvarakeskukselle Itä-Suomen yliopistosta, jossa hän työskenteli soveltavan tilastotieteen parissa. Mehtätalon asiantuntijuutta hyödynnetään mm. puuston rakennetta kuvaavien mallien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Projektin uusin tulokas Paulo Borges aloitti hankkeessa heinäkuussa. Hän on Norjassa vuonna 2014 väitellyt maa- ja metsätieteiden tohtori ja työskennellyt varsinkin spatiaalisten optimointiongelmien parissa. MENU-hanke tulee hyötymään hänen ammattitaidostaan erityisesti optimoinnin sekä riskien ja epävarmuuksien hallinnan suunnittelussa.

Juho-Petteri Yliuntinen on koulutukseltaan luonnontieteiden kandidaatti ja työskennellyt yksityisellä sektorilla tietojärjestelmien suunnittelu- ja kehitystehtävissä lukuisissa asiakasprojekteissa. Hankkeessa hänen osaamistaan hyödynnetään Mela2.0-ohjelmiston ja sitä varten tarvittavien ohjelmistokomponenttien ja tietojärjestelmäratkaisujen kehittämisessä.


20.8.2021: Työpajat MENU-hankkeessa: Keskitetty mallifunktiokirjasto ja sen käyttöliittymä

Blogi-kirjoitus kesäkuussa järjestetystä työpajasta.


1.6.2020: Reijo Mykkänen MENU-hankkeen johtoon

MENU-hankkeen johtoon on nimitetty Reijo Mykkänen Luonnonvarakeskuksesta 1.6.2020 alkaen. Hanketta aiemmin luotsannut professori Tuula Packalen siirtyy tuolloin maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston osastopäällikön virkaan.

Reijo Mykkänen on koulutukseltaan maa- ja metsätaloustieteiden tohtori, ja hän on toiminut tutkijana Lukessa vuodesta 2019 lähtien. Hänen erikoisalaansa ovat metsätalouden suunnittelu, mallinnus ja järjestelmäarkkitehtuurit. Väitöskirjatyössään Aspiration-Based Utility Functions in a Planning Model for Timber Flow Management Mykkänen kehitti rajoitettuun rationalisuuteen perustuvan hyötyteoriamallin soveltaen sitä puuntuotannon suunnitteluun. Työurallaan Mykkänen on keskittynyt metsäalan tietojärjestelmien kehittämiseen erityisesti yksityismetsäsektorille.

– MENU-hankkeen tuloksena uudistuva MELA-järjestelmä tulee olemaan merkittävä virstanpylväs koko Suomen metsäsektoria ajatellen, toteaa Reijo Mykkänen.


9.9.2019: Työpaja MELA-ohjelmiston mallifunktioiden yhteiskehittämisestä 

MENU-hanke järjesti 9.9.2019 tutkijatyöpajan uuden MELA-ohjelmiston tieteellisen sisällön, erityisesti mallifunktioiden yhteiskehittämisestä. Työpajassa oli kolme asiantuntijaesitystä, Flinga-viestiseinällä tuettu kysymys- ja vastaussessio sekä Webropol-kysely.

Työpajan avasi esityksellään hankkeen johtaja, tutkimusprofessori Tuula Packalen, joka kertoi MELA-ohjelmiston historiasta ja niistä haasteita, joihin uuden MELA-ohjelmiston pitää pystyä vastaamaan. Professori Jari Vauhkonen perehdytti esityksellään kuulijat Suomen Akatemian rahoittamaan DesiMap-hankkeeseen. Hankkeessa kehitetään MELA-viitekehykseen laskennallista älykkyyttä lisäämällä siihen osia, jotka oppivat aineistojen epävarmuuksista ja aiemmin ratkaistuista metsäsuunnitteluongelmista. Daniel Melander käsitteli esityksessään uuden MELA-ohjelmiston prosesseja sisällöntuottajien näkökulmasta.

Työpajan vuorovaikutteisissa osissa (viestiseinä, keskustelu, Webropol-kysely) kerättiin tutkijoilta palautetta avoimen lähdekoodin ja yhteiskehittämisen käytänteiden määrittelemiseksi.


28.1.2019: MELA-ohjelmisto uudistetaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoksi