Työpajat MENU-hankkeessa: Skenaariolaskenta Mela2.0 ohjelmistolla

MENU-hankkeen tavoitteena on uudistaa MELA-ohjelma uudeksi ohjelmistoekosysteemiksi. MELA- ja Mela2.0-ohjelmien keskeinen käyttötarkoitus on toimia VMI-aineistorajapintaan ja puukohtaisiin malleihin perustuvana tutkijoiden työkaluna, joka soveltuu erityisesti valtakunnan tason hakkuumahdollisuuksien, kasvihuonekaasuprojektioiden sekä energia- ja ilmastopolitiikan skenaario- ja vaikutusarviolaskelmien tarpeisiin. 31.5.2022 järjestetyssä MENU-hankkeen työpajassa keskusteltiin erilaisten skenaariolaskentojen tuottamisen edellytyksistä Mela2.0-ohjelmalla tulevaisuuden ja nykyhetken tietotarpeisiin. Työpajassa puhetta johti projektipäällikkö Reijo Mykkänen ja osallistujina oli skenaarioraporttien valmistelussa mukana olevia Luken tutkijoita sekä metsälaskentaohjelmistoja kehittäviä ja ylläpitäviä …

Työpajat MENU-hankkeessa: Keskitetty mallifunktiokirjasto ja sen käyttöliittymä

MENU-hankkeen tavoitteena on uudistaa MELA-ohjelmisto innovatiiviseksi ohjelmistokokonaisuudeksi, joka tarjoaa tieteellistä läpinäkyvyyttä sekä mahdollistaa monipuolisen ja osallistavan tutkimuksen. Parhaimmillaan hankkeen tuotokset voidaan ulottaa jopa Suomen rajojen ulkopuolelle. Hankkeen aikana toteutettava Mela2.0-ohjelmistokokonaisuus on edeltäjäänsä monikäyttöisempi ja skaalautuvampi. Kriittisiä ominaisuuksia, kuten käyttäjäystävällisyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta ei kuitenkaan voida saavuttaa ilman vuorovaikutusta Luken tutkijoiden ja hankkeen yhteistyöorganisaatioiden, kuten Metsähallituksen, kanssa. Vuorovaikutuksen lisäämiseksi MENU-hanke järjesti 18.6.2021 työpajan, jonka teemana oli Mela2.0-ohjelmistokokonaisuuden osana toteutettava julkinen mallifunktiokirjasto ja …

MENU-hankkeen tuloksia: Dataeditori nopeuttaa ja varmistaa VMI-aineiston käsittelyä

MELA-ohjelmiston keskeisiä käyttökohteita on erilaisten metsien tuotanto- ja käyttöarvioiden tuottaminen. Näissä laskelmissa tietolähteenä käytetään VMI-maastomittausaineistoa. Luonnonvarakeskuksen mittaajat keräävät maastosta tätä aineistoa noin 20 eri maastoryhmän voimin noin 14 000 mittauspisteestä kesäkauden ajan. Sen lisäksi, että dataa on paljon, on mittaustietojen kulku maastomittaajien tiedonkeruulaitteilta tarkastetuksi, täydennetyksi ja laskentavalmiiksi aineistoksi varsin pitkä ja monivaiheinen. VMI-aineiston tiedonkäsittelyprosessin kehittäminen otettiin alusta lähtien yhdeksi MENU-hankkeen teemaksi. Tarkoituksena on nopeuttaa VMI-laskenta-aineiston valmistumista. Lähtökohtaisesti maastossa kerättyyn dataan …

Avoin toimintamalli lähtökohtana MELA-ohjelmiston yhteiselle uudistamiselle

Avoimen tieteen yksi kivijalka ovat tieteellisen tutkimuksen avoimet toimintamallit. Tärkeä osa tätä ovat laskentaohjelmistojen avoimet ja läpinäkyvät tietosisällöt. MELA-ohjelmiston uudistamishankkeessa panostetaan tietosisällön kehittämiseen yhteistyönä tutkijayhteisön kanssa. MELA on Suomen oloihin kehitetty metsätalouden analyysi- ja suunnitteluohjelmisto, jonka ensimmäiset osat valmistuivat jo 1970-luvulla. Ohjelmisto nykyaikaistetaan ja uudistetaan nelivuotisessa projektissa (MENU) alusta alkaen. MENU-projektissa ei käytetä vanhan MELA:n ohjelmakoodia eikä ylläpidetä sitä; sitä tehdään Luken muissa hankkeissa. Tavoitteena on kehittää entistä monipuolisempi, läpinäkyvämpi, …