MELA on Suomen oloihin kehitetty metsätalouden analyysi- ja suunnitteluohjelmisto.  MENU -hankkeessa uudistetaan MELA-ohjelmisto avoimen lähdekoodin ohjelmistoksi. Tuloksena saadaan uusi MELA-ohjelmistokokonaisuus, joka on nykyistä monipuolisempi, läpinäkyvämpi, skaalautuvampi, käyttäjäystävällisempi ja helpommin ylläpidettävä.

Uudistukset perustuvat neljän eri osa-alueen yhdistämiseen. Metsien inventoinnin uudet tekniikat mahdollistavat aiempaa yksityiskohtaisemman metsäresurssin kuvauksen. Tiedeyhteisön kehittämillä tuotosfunktioilla voidaan kuvata metsäresurssin tuotanto- ja käyttömahdollisuudet aiempaa monipuolisemmin. Jatkuvasti kehittyvät laskennallisen älykkyyden menetelmät tukevat laskentarutiinien automatisointia. Päätösteorian sovellukset kuten optimointitekniikat sekä riskin ja epävarmuuden huomioon ottaminen laskemissa parantavat ohjelmiston käytettävyyttä.

Uudistettu ohjelmistokokonaisuus tulee vastaamaan erityisesti valtakunnallisten ja maakunnittaisten hakkuumahdollisuuksien, maankäyttösektorin projektioiden sekä energia- ja ilmastopolitiikan skenaario- ja vaikutusarvioiden laskennan tarpeisiin. Ohjelmistoa voidaan käyttää myös maanomistajien omien metsäresurssien käytön optimointiin.

Uudistamistyössä hyödynnetään Luken aiempia kokemuksia avoimen lähdekoodin ohjelmistokehityksestä, jota on tehty muun muassa Euroopan komissiolle (esim. EFDM, ks. Packalen ym. 2014).

Lähteet:

Hirvelä, H., Härkönen, K., Lempinen, R., Salminen, O. 2017. MELA2016 Reference Manual. Natural Resources Institute Finland (Luke). 547 p. ISBN: 978-952-326-358-1 (Online). ISSN 2342-7639 (Online). URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-358-1 – Julkaisu PDF-muodossa: mela2016.pdf.

Packalen, T., Sallnäs, O., Sirkiä, S., Korhonen, K., Salminen, O., Vidal, C., Robert, N., Colin, A., Belouard, T., Schadauer, K., Berger, A., Rego, F., Louro, G., Camia, A., Räty, M., San-Miguel, J. 2014. The European Forestry Dynamics Model (EFDM). Publications Office of the European Union, Luxembourg. 17 s.