Päärahoittaja: Valtiovarainministeriö

Ohjausryhmä: Maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallitus, Metsäteho, Suomen metsäkeskus, Luke

Tutkimusyhteistyö (tilanne 1.1.2020): Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto

Kehittämisyhteistyö: Tapion Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hanke, Suomen metsäkeskuksen metsä- ja luontotiedon kehittämishanke, Metsätehon Metsätiedon palvelualustan kehittäminen