Palaa raportin etusivulle napauttamalla tästä

Lemmikkieläinten ruuat hyönteisalan kasvun mahdollistajana

Kirjoittajat: Marja-Liisa Järvelä ja Titta Järveläinen, Oulun ammattikorkeakoulu

 

Lemmikkieläinten ruuat muodostavat monipuolisen ja kasvavan markkinan, joka mahdollistaa etenemisen pienemmän tuotantovolyymin ja korkeamman hintatason erikoistuotteista kohti isomman tuotantovolyymin hintakilpailtuja massatuotteita. Tämä kasvureitti tarjoaa kotimaiselle hyönteisalalle mahdollisuuden markkinoiden rakentamiseen ja sitä kautta tuotantokapasiteetin kasvattamiseen verrattain pienellä taloudellisella riskillä.

Hyönteiset ovat potentiaalinen raaka-aine monien lemmikkieläinlajien ruokatuotteisiin. Laajan lajikirjon vuoksi hyönteisten ravintoarvopitoisuudet eroavat toisistaan huomattavastikin, mutta yleisesti voidaan sanoa, että niiden proteiinipitoisuus on korkea ja rasvahappokoostumus tasapainoinen. Lemmikkieläinten ruokatuotteita suunniteltaessa onkin tunnettava tarkkaan kohde-eläinlajin ravintoainetarpeet ja niiden saatavuus hyönteisistä. Tämä koskee erityisesti niitä kohde-eläinlajeja, joille hyönteiset eivät ole luontaista ravintoa. Lainsäädäntö mahdollistaa laajan hyönteislajikirjon hyödyntämisen lisäksi eroteltujen hyönteisproteiini- ja -rasvajakeiden käytön lemmikkieläinten ruuissa, joten tuotteen aminohappo- ja rasvakoostumusta voidaan optimoida vastaamaan kohde-eläimen ravintoainetarpeita. Kokonaisina käytettyjen hyönteisten ravintoainesisältöjä voidaan myös parantaa panostamalla rehuhyönteisten ruokintaan, ja täysrehujen ravintoainekoostumusta voidaan muokata muista lähteistä saatavien ravintoainelisien avulla.

Kuva 1. Hyönteisiä voidaan käyttää lemmikkieläinten ruokien raaka-aineina. Kuva: Marja-Liisa Järvelä / Oulun ammattikorkeakoulu

Suurin osa suomalaisista lemmikkieläinten ruokia valmistavista toimijoista suhtautuu myönteisesti tai neutraalisti hyönteisraaka-aineen käyttöön tuotteidensa raaka-aineena. Käyttöönoton tueksi alan toimijat tarvitsevat kuitenkin tutkimustietoa muun muassa hyönteisten soveltuvuudesta eri lemmikkieläinlajien ravinnoksi, hyönteisraaka-aineen ominaisuuksista ja erilaisista riskeistä tuotanto- ja varastointiprosesseissa, hyönteisraaka-aineen pitkän aikavälin saatavuudesta ja hintatasosta sekä hyönteispohjaisten lemmikkieläinten ruokien kysynnän kehittymisestä. Tutkimustiedon lisäksi hyönteisraaka-aineen tuottajat tarvitsevat tuotantokapasiteetin kasvattamisen ja tuotantokustannusten alenemisen mahdollistavia automaatio-, rehustus- ja kasvatusalustaratkaisuja. Lisäksi tuottajien tulee pystyä vastaamaan raaka-aineostajien laadunvarmistukseen liittyviin vaatimuksiin, jotta loppukuluttajalle voidaan osoittaa koko tuotantoketjun turvallinen ja laadukas toiminta.

Aihepiiriä käsitellään laajemmin julkaisussa

Järvelä, M-L., Järveläinen T., Ruokamo, T., Marnila, P, Mäki, M., Välimaa A-L. ja Heiska S. 2020. Hyönteistuotteita erikoismarkkinoille: Lemmikkieläinten ruuat hyönteisalan kasvun mahdollistajana. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 5/2020. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 25 s.

Pysyvä linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-902-6


Viittausohje tähän sivuun: Järvelä, M.-L., Järveläinen, T. 2020. Lemmikkieläinten ruuat hyönteisalan kasvun mahdollistajana. Teoksessa: Heiska, S., Marnila, P., Mäki, M., Kotro, J., Lähtinen, K., Niemi, J., Välimaa, A-L. (toim.) Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen. Loppuraportti. https://luke.fi/biosecurity/hyonteisala (viitattu: päivämäärä).


Siirry seuraavaan osioon napauttamalla tästä

Hämeen ELY-keskus tukee Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen hanketta 150 000 eurolla vuosina 2018-2020 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tukee MiniEines – Hyönteisistä einestä ja euroja hanketta 216 000 eurolla vuosina 2018 – 2020 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.