Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen


Hyönteistalouden mahdollisuudet kiinnostavat laajaa kohderyhmää. Alalta odotetaan innovaatioita niin elintarvike- kuin rehukehitykseenkin. Hyönteistaloudesta toivotaan löytyvän myös uusia ratkaisuja biomassojen käsittelyyn ja ravinteiden kierrätykseen.  Hyönteistalouden innovaatiot voisivat mahdollistaa jättiloikan kohti kestävämpää ruokajärjestelmää.

Hyönteistalous on uusi toimiala, jonka kasvu edellyttää uutta tietoa hyönteisistä tuotantoeläiminä, alkutuotannon menetelmistä ja teknologiasta, hyönteistuotannon sivuvirroista, hyönteisraaka-aineen prosessoinnista jatkojalostuksesta, tuotekehityksestä, liiketoimintamahdollisuuksista, markkinoista ja kuluttajista. Uutta tietoa tarvitaan myös hyönteisten ominaisuuksista ja turvallisesta käytöstä elintarvike-, rehu-,  sekä kemianteollisuuden raaka-aineena.

Tieto yksin ei riitä tukemaan uuden alan kasvua ja kilpailukykyä, vaan tieto on jalostettava asiantuntijuudeksi. Hyönteistalous on jatkuvassa muutoksessa. Haasteena on, että alan osaamistarpeita on vaikea arvata tulevaisuuden osaajien koulutuksessa. Uudella toimialalla ei ole vielä kattavaa koulutustarjontaa, vaan tiedonsiirtoon tutkimuksesta asiantuntijuudeksi on kehitettävä uudet tiedonsiirron kanavat.

Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen hankkeessa on koottu olemassa olevaa tietoa hyönteistalouden eri osa-alueilta Luonnonvarakeskuksen (Luke), Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK), Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk), Savonia-ammattikorkeakoulun (Savonia), Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) ja Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) yhteistyönä, tarkoituksena lisätä asiantuntijaorganisaatioiden valmiuksia vahvistaa hyönteisalan osaamista ja tiedonsiirtoverkostoja. Tietoa kerättiin järjestämällä opintomatka Hollantiin, ja vierailemalla kotimaisissa hyönteisyrityksissä. Lisäksi käytiin läpi aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen hanke järjesti marraskuussa 2019 viisi tiedonsiirtotapahtumaa eri puolella Suomea. Tapahtumien yhteydessä järjestettiin myös alueelliset työpajat, joissa haettiin yhteistä näkemystä hyönteistalouden tavoitetilasta vuonna 2030.  Tapahtumien sisältö koottiin raportiksi. Raportti on jaettu lukuihin, joita pääset lukemaan klikkaamalla alla olevia hyperlinkkejä.

Sisällysluettelo

Raportin toimitustyö on tehty Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen ja MiniEines – Hyönteisistä einestä ja euroja hankkeiden yhteistyönä.

Raportin toimituskunta

  • Susanne Heiska, erikoistutkija Luke
  • Pertti Marnila, tutkija, Luke
  • Maarit Mäki, erikoistutkija, Luke
  • Jaana Kotro, tutkija, Luke
  • Katja Lähtinen, tutkimusprofessori, Luke
  • Jarkko Niemi, tutkimusprofessori, Luke
  • Anna-Liisa Välimaa, erikoistutkija, Luke

Hämeen ELY-keskus tukee Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen hanketta 150 000 eurolla vuosina 2018-2020 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tukee MiniEines – Hyönteisistä einestä ja euroja hanketta 216 000 eurolla vuosina 2018 – 2020 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.