Luomun kysyntä ja tarjonta kasvavat Suomessa, kuten muualla Euroopassa ja maailmassa. Sveitsiläinen luomututkimuslaitos FiBL kokoaa ja julkaisee vuosittain tilastot maailman luomualan kehittymisestä (FiBL 2020). Luomutilastoja tuottavat Suomessa Luonnonvarakeskus, Ruokavirasto ja Pro Luomu ry. Kantar Oy tuottaa joka toinen vuosi luomun kuluttajabarometrin Pro Luomu ry:n tilauksesta.

Luonnonmukaisesti viljeltyä peltomaata oli Suomessa vuonna 2009 keskimäärin 7,2 % peltoalasta ja vuonna 2019 14 %. Kymmenessä vuodessa luomupeltoala on yli kaksinkertaistunut ja vuonna 2020 luomupeltoala oli noin 322 000 hehtaaria (Ruokavirasto 2020 a). Vuonna 2018 Suomessa oli yli 5100 luomutuottajaa, 300 luomuvalvontaan rekisteröitynyttä jalostusyritystä ja 20 luomutuotteiden vientiä harjoittavaa yritystä. Lisäksi biodynaamisen tuotannon Demeter-sertifioituja tiloja Suomessa oli 17 kpl eli yhteensä 384 ha sekä kolme elintarvikejalostajaa vuonna 2018. (FiBL 2020).

Myynnin arvolla mitattuna suurimmat luomumarkkinat olivat vuonna 2018 Saksassa, 11 miljardia euroa, ja Ranskassa, 9 miljardia euroa.  Luomun myynti Suomessa oli v. 2018 336 miljoonaa euroa, mikä vastasi 2,4 % elintarvikkeiden kokonaismyynnin arvosta vähittäiskaupoissa. Suomen luomumarkkinan suhteellinen kasvu vuosina 2017-2018 oli kuudenneksi suurinta Euroopassa. (FiBL 2020). Vuoteen 2019 mennessä myynti lisääntyi 9,6 % eli 368 miljoonaan euroon (Pro Luomu 2020). Henkeä kohden kulutus Suomessa on noin 70 €, mikä on hieman alle EU-maiden keskiarvon (76 €). Suurimmissa luomun kuluttajamaissa Tanskassa ja Sveitsissä luomua kulutetaan noin 312 eurolla henkeä kohden (FiBL 2020). Vuonna 2019 Suomessa käytti säännöllisesti luomutuotteita 2,2 miljoonaa aikuista. Heistä yli puolet on aktiivikäyttäjiä, jotka ostavat luomutuotteita ainakin viikoittain (Kantar 2019).

Luonnonvarakeskus julkaisee vuosittain Suomen luomusatotilastot (Luke 2020). Vuoden 2019 luomuviljasato Suomessa oli 3,6 % kokonaisviljasadosta, yhteensä 143 miljoonaa kiloa, mikä on 66 % suurempi kuin edellisenä vuonna.  Luomukauran osuus oli 6,5 % ja luomurukiin osuus oli 5,4 % koko maan tuotannosta. Myös luomuherneen ja härkäpavun sadot kaksinkertaistuivat ja molempien osuus kokonaissadosta oli noin 17 %.

Luomutuotannon suhteellinen osuus viljanviljelyalasta oli Suomessa maailman kahdeksanneksi suurin, 7,6 % vuonna 2018. Kärkisijoilla olivat Itävalta 15 %:n osuudella ja Viro 13,8 %:lla. Myös Ruotsin ja Italian viljanviljelyalasta yli 10 % on luomua (FiBL 2020). Öljykasveja tuotettiin Suomessa luomuna noin 3000 hehtaarilla eli 5,6 % koko tuotantoalasta vuonna 2018, millä sijoitumme kymmenenneksi maailmassa. Maailman suurimmat osuudet ovat Togossa (51,4 %) ja Perussa (22,4 %). Euroopan maista Itävalta pitää kärkisijaa 19,7 %:n osuudella ja Ruotsi (8 %) ja Viro (6,7 %) seuraavina. (FiBL 2020). Luomuvihannesten tuotantoalaa ilmoitettiin Suomessa vuonna 2019 noin 1200 hehtaaria, mistä satoa korjattiin noin 300 hehtaarilta eli noin 4,3 % avomaan vihannesalasta (Luke 2020). Vuonna 2018 suurimmat osuudet vihannestuotannon pinta-alasta luomussa olivat Luxemburgissa (54%), Tanskassa (34,6 %), Islannissa (30,5 %), Itävallassa (25,4 %) ja Ruotsissa (22,1 %). USA, Italia ja Kiina ovat kokonaispinta-aloina mitattuna luomuvihannesten suurimpia tuottajamaita. (FiBL 2020). Lauhkean vyöhykkeen hedelmänviljelyalaa oli Suomessa luomuna 83 ha, mikä on 11 % koko hedelmänviljelyalastamme. Lähialueellamme Itämeren maissa Latviassa on 33 %, Tanskassa 28 %, Ruotsissa 17 % ja Virossa 15 % hedelmäviljelyksistä luomussa (FiBL 2020).

Luomukotieläintuotannon puolella koko Euroopan naudoista ja lampaista 3,8 %, siipikarjasta 2,3 % ja sioista 0,8 % oli luomussa vuonna 2018 (FiBL 2020). Suomessa oli vuonna 2019 1036 luomukotieläintilaa, joista luomumaitoa tuotti 150 ja naudanlihaa 396 tilaa, luomusianlihaa 15, luomubroilerinlihaa kolme ja luomukananmunia 53 tilaa. Luomutuotannossa oli nautoja yhteensä noin 75 000 eläintä, sikoja noin 5000 eläintä ja siipikarjaa noin 335 000 eläintä (Ruokavirasto 2020 a). Luomulihaa tuotettiin noin 3,8 miljoonaa kiloa eli 2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaikesta luomulihasta 70 % on nautaa. Luomukananmunien tuotanto Suomessa lisääntyi 11 % edellisestä vuodesta ja kananmunien kokonaistuotannosta lähes 7 % on luomua. Luomumaitoa tuotettiin 74 miljoonaa litraa ja sen osuus koko maidontuotannosta oli 3,2 %. (Pro Luomu 2020).

Maailman lähes 2 600 000 luomusertifioidusta mehiläispesästä oli vuonna 2018 noin 4500 Suomessa ja vuoteen 2019 mennessä niiden määrä kasvoi tuhannella (22 %) (Ruokavirasto 2020 a). Luomumehiläistarhauksesta 37 % on Euroopassa ja 37 % Etelä-Amerikassa. Maailman mehiläistarhoista noin 2,6 % on luomussa (FiBL 2020).

Suomi on metsäinen maa ja meillä on 4,6 miljoonaa hehtaaria luomusertifioituja luonnontuotteiden keruualueita vuonna 2019, pääosin Lapissa. Luomumarjojen keruumäärät vaihtelevat voimakkaasti vuosittain. Vuonna 2019 kerättiin myyntiin lähes 500 000 kiloa luomumustikkaa, mikä oli vain noin 15 % edellisen vuoden ennätyssadosta. Luomupuolukkaa tuli kauppaan samoin lähes 500 000 kiloa eli viisinkertaisesti edellisen vuoden määrään nähden. Luomulakkaa saatiin myyntiin vuonna 2018 noin 42 000 kiloa, mutta vuonna 2019 määrä jäi hyvin vähäiseksi (Ruokavirasto 2020 b).   Kaikesta myyntiin kerätystä mustikasta 11,5 %, puolukasta vähän yli 8 % ja lakasta lähes 30 % oli peräisin luomukeruualueilta.  (Pro Luomu ry 2020). Luomuluonnontuotteiden kuten marjojen ja sienien keruu vientiin on Suomessa merkittävää liiketoimintaa. Luomutuotteiden viennin arvo oli vuonna 2018 yhteensä 28 miljoonaa euroa (FiBL 2020).

 

Alaviitteet


[1] FiBL 2020. FiBL Statistics – European and global organic farming statistics Linkki FiBl:n tilastotietokantaan
[2] Luke 2020. Luomusatotilastot. Linkki
[3] Kantar 2019. Luomun kuluttajabarometri 2019. Linkki raporttiin
[4] Pro Luomu ry 2020. Luomu Suomessa 2019 Linkki raporttiin 
[5] Ruokavirasto 2020 a. Tilastot ja tietohaut. Linkki
[6] Ruokavirasto 2020 b. Marsi 2019. Luonnonmarjojen ja -sienten kauppaantulomäärät vuonna 2019. Kantar TSN Agri Oy, 3/2020
[7] Willer, H., Schlatter, B., Trávnicek, J., Kemper, L. & Lernoud, J. (eds.) 2020. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2020. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, and IFOAM – Organics International, Bonn

Yläreunan kuva: Mia Aitokari / Luomuinstituutti

Share This