EU:n yhteisen luomuasetuksen (EU 2018) mukaan luonnonmukainen tuotanto eli luomutuotanto on kokonaisvaltainen tilanhoidon ja elintarviketuotannon järjestelmä, jossa yhdistyvät ympäristön ja ilmastotoimien kannalta parhaat käytännöt, runsas biologinen monimuotoisuus, luonnonvarojen säästäminen sekä tiukkojen vaatimusten soveltaminen eläinten hyvinvoinnin alalla ja tuotannossa. Luomu tuotantojärjestelmänä vastaa kuluttajien kasvavaan kysyntään tuotteista, jotka on tuotettu luonnollisista aineksista ja luonnollisin menetelmin. Luomutuotannolla on siten kahtalainen yhteiskunnallinen merkitys: se vastaa erityisillä markkinoilla sertifioituja luonnonmukaisia tuotteita haluavien kuluttajien kysyntään ja lisäksi se tarjoaa yleisesti saatavilla olevia hyödykkeitä, jotka edistävät ympäristönsuojelua, eläinten hyvinvointia ja maaseudun kehittämistä. (EU 2018).

Luomu poikkeaa tavanomaisesta maataloustuotannosta siten, että se perustuu EU:n yhteisen luomuasetuksen määrittelemiin tuotantosääntöihin. Suomessa luomutuottajat ovat sitoutuneet Ruokaviraston ohjaamaan luomuvalvontaan (Ruokavirasto 2019). Luomun tuotantoehtojen mukaan esimerkiksi synteettisten kasvinsuojeluaineiden ja väkilannoitteiden tai geneettisesti muunnettujen organismien käyttö ei ole sallittua, luomukotieläimet laiduntavat ja niitä ruokitaan luomurehuilla. Elintarvikkeiden jalostuksessa lisäaineiden ja apuaineiden sekä kemiallisesti tuotettujen synteettisten raaka-aineiden käytölle on asetettu tiukat rajoitukset.

Kuluttaja voi tarkistaa ostamiensa luomutuotteiden tuottajien kuulumisen luomuvalvontaan Ruokaviraston luomuhakupalvelusta (Ruokavirasto 2020). Asiakirjaselvitys eli luomutodistus myönnetään kaikille luomuvalvonnassa oleville toimijoille, jotka täyttävät luomulainsäädännön vaatimukset. Ainoastaan luomuvalvontaan sitoutuneet tuottajat saavat käyttää luomuhyväksytyissä tuotteissaan luomutunnuksia, EU:n luomumerkkiä tai kotimaiselle luomutuotteelle myönnettävää aurinkomerkkiä.  EU:n lehtimerkki on pakollinen kaikissa pakatuissa luomuelintarvikkeissa ja Suomen oma kansallinen aurinkomerkki kertoo, että tuote täyttää EU:n luomuasetuksen ehdot.

 

Alaviitteet


[1] EU 2018. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/848, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta.
[2] Ruokavirasto 2019. Luomutarkastus pähkinäkuoressa. Linkki tiedostoon
[3] Ruokavirasto 2020. Hakupalvelu – Onko ostamasi luomutuote Suomessa valvottua tuotantoa? Linkki luomuhakupalveluun

 

Yläreunan kuva: Erkki Makkonen / Luomuinstituutti

Share This