Program för aktiviteter 2021
Både aktiviteter i projektets regi och i nära anknytning till projektet (kursiv stil).
Starttid anges i svensk/finsk tid.

Ti 23/2 SLU Skog och hälsa – lunchwebbinarie
https://internt.slu.se/kalender-originalen/2021/2/skog-och-halsa-webbinarie-serie-vt-2021-nr1/

To 4/3 kl.17/18
Offentlig sektor som kund – Digital träff
exempel från Sverige och Finland

Ti 23/3 SLU Skog och hälsa – lunchwebbinarie

Fr 26/3
Naturbaserad verksamhet
Närstudiedag i ny samnordisk kurs

Må 12/4 em
Inför workshop – Digital föreläsning och frågestund om hälsoeffekter djur och natur
(Anna María Pálsdóttir)

On 14/4 fm
Workshop Hälsoeffekter djur och natur
Halvdag med externa och interna föreläsare

To 15/4 fm Workshop Hälsoeffekter djur och natur
Halvdag med externa och interna föreläsare

Ti 20/4 SLU Skog och hälsa – lunchwebbinarie

Fr 7/5 Naturbaserad verksamhet
Närstudiedag i ny samnordisk kurs

Ti 18/5 SLU Skog och hälsa – lunchwebbinarie

To 3/6 Aktuellt från projektet – Digital träff

HT -21 Slutseminarium Nordic Nature Health Hub- september

 

Vill du ha mer information, kontakta:
Anna Molander, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
anna.molander@hushallningssallskapet.se
+46 70 188 48 25