EläinBioTurva-projektet i ett nötskal

Projektet Konkurrenskraft genom biosäkerhet inom djurproduktionen (Kotieläinalalle kilpailukykyä bioturvallisuudesta) dvs, EläinBioTurva-projektet är ett informations­förmedlingsprojekt, vars mål är att förbättra riskhanteringen av djursjukdomar i nöt-, gris- och fjäderfägårdar och därigenom få fram en mera konkurrenskraftig produktion. Via projektet förmedlas uppdaterad information om sjukdomsskyddet i Södra och Mellersta Österbotten samt Österbotten på både finska och svenska .

Åtgärder i projektet är:

  • Vägledande smittskyddsvideon
  • Biosäkerhetsträffar (träffar med sakkunniga)
  • Seminarier, webbinarier och smågruppsdiskussioner med sakkunniga
  • Handbok om smittoskydd (på finska)
  • Animation och videon (samt som läromedel)

Projektet finansieras av  Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 och utförs av Naturresursinstitutet Luke och Helsingfors universitet Ruralia-institutet.

Tilläggsinfo:

Forskningsprofessor Jarkko Niemi, jarkko.niemi@luke.fi, tel. 040 358 0487