FARA!

Förorenat foder eller dricksvatten kan infektera djuret allvarligt.

HUR FÖREBYGGER MAN? 

  • Skaffa djurfoder av leverantörer på Djurens hälsa ETT rf:s (ETT:s) positivlista.
  • Import av foder från utlandet medför en sjukdomsrisk för gården. Ta reda på att fodret som importeras från utlandet har testats för djursjukdomar och salmonella.
  • Matning av matavfall till produktionsdjur är förbjudet i hela EU.
  • Förhindra att skadedjur ss. vilda fåglar, möss eller råttor kommer in i fodret och foderlagret. Förhindra gnagare att bygga bo i närheten av produktionsbyggnaderna genom att städa upp området och hålla omedelbar närhet till djurstallet fritt från all vegetation. Skadedjuren orsakar bl.a. risk med salmonella!
  • Sköt om foderlagrets renhet och att djuren dricksvatten är av god kvalitet. Undersök dricksvattenkvaliteten regelbundet.

Många produktionskontrakt i Finland kräver att fodret köpts från foderleverantörer på ETT:s positivlista.

Håll foderlagret snyggt. Gnagare och vilda fåglar kan sprida smittsamma djursjukdomar som salmonella från gård till gård.

Skadedjursbekämpning kräver konstant vaksamhet och övervakning på lång sikt. Bekämpa råttorna hela tiden, men speciellt på hösten. Förutom kemisk kontroll av gnagare rekommenderas användning av fällor. Giftbeten får användas kontinuerligt endast i undantagsfall. Gnagarbeten kan minskas med produktionsanläggningen renheten och med låg vegetation runt byggnaderna. När gårdsområdet är asfalterat eller täckt med grovt grus, har gnagare svårt att rör på sig.

Kontrollera och rengör regelbundet djurstallets bevattningsutrustning. Utan rengöring av vattenledningarna bildas biofilm (slem och bakterielager), som utgör en gynnsam livsmiljö för patogenerna.

Läs mera:Bekämpning av gnagare, fåglar och andra skadedjur på gården (pdf fil)

Webbinarium: Så här säkerställer du en god foderhygien, 20.8.2019