FARA!

Patogener sprider sig på gården om rutterna har planerats fel.

HUR FÖREBYGGER MAN?

  • Märk ut både rena och smutsiga rutter på gården! Vägled både person- och fordonstrafiken!
  • Längs den smutsiga rutten löper all smutsig trafik till och från gården, dvs. gödsel, slam och döda djur. Man skall gå med smutsiga skodon endast på den smutsiga sidan.
  • Gårdens interna trafik dirigeras till den rena rutten. På den rena rutten rör man sig  endast med rena skodon och med rengjorda och desinficerade fordon. Rengör skodonen, kläderna, verktygen och fordonen då du tar dem från det smutsiga området till det rena området och också då du förflyttar dig från avdelning till avdelning.
  • Se till att rutterna för foder, mjölk och ägg inte korsar rutterna för gödseltransporter eller djurens betesrutter
  • Se till att de rena och smutsiga rutterna inte korsar varandra.
  • Om den rena och den smutsiga rutten av någon anledning korsar varandra, skall korsningen förses med en ramp eller täckas med torrströ eller bränd kalk.

Fordon som transporterar produktionsdjur rör sig från en gård till en annan och med dem finns faran att patogener sprider sig. Flytta endast djur med rengjorda och desinficerade fordon.

Slaktdjurens lastningsplats rengörs och desinficeras efter varje lastning. Djur som skall slaktas flyttas så nära djurstallsdörren som möjligt. Djurskötarna skall undvika att gå in i slaktbilen. Slaktbilschauffören erbjuds gårdens stövlar, utrustning för lastning och möjlighet att tvätta både händer och stövlar.

De döda djur dvs, kadavren transporteras bort från gården längs den smutsiga vägen. Placera kadaverkupan långt från djurstallet, helst invid en allmän väg. Tvätta och desinficera utrustning som används för hanteringen och förvaring av kropparna efter användning.

Låt inte husdjur, vilda djur, gnagare eller andra skadedjur komma in i djurstallet. Bekämpa skadedjuren systematiskt och regelbundet.

Den anländande entreprenörens utrustning tvättas och desinficeras både då den kommer till och åker från gården. Fråga i förväg om entreprenören har arbetat på en gård med en smittsam djursjukdom.

Om det på gården finns maskiner i gemensamt bruk, kom överens om att tvätta och desinficera dem med de övriga användarna. Se till att de redskap som hämtas till gården rengörs. Maskiner i sambruk kan sprida patogener från gård till gård. Traktorns hjul, chassi och hyttens fotbrunn samt förarens skor kan förflytta olika patogener från en gård till en annan.