Biosäkerhet: Länkar till webbplatser i Finland och utomlands.

 

Finska webbplatser på svenska

 

Utländsk webbplatser på svenska

Smittsäkra.se. Svensk informationswebbplats.
Tre videon publicerade av Svensk informationswebbplats Smittsäkra.se, gällande smittskydd i besättningar.

 

 

 

Utländsk webbplatser på engelska

Gents universitets Biocheck.Ugent-sidor.

EU-projektet PROHEALTH ”Sustainable pig and poultry production”.

Biosecurity. Biosäkerhetsbok publicerade av norsk djurhälsovårdsorganisation (Animalia).

Norsk djurhälsovårdsorganisations sidor

Australiensiska Farmbiosecurity.

 

Föreläsningar och publicationer på finska

 

Föreläsningar och publicationer på svenska eller på engelska

Pohjola, Leena. 2017. Backyard poultry flocks in Finland : an infection risk to commercial poultry or humans? Dissertation. University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Production Animal Medicine, Helsinki. 108 p.

Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Organisation for Animal Health &  World Bank: God practices for biosecurity in te pig sector – issues and options in developing and transition countries.

Hellström, Sanna 2011. Contamination routes and control of Listeria monocytogenes in food production. Academic dissertation. Helsinki University Print, Helsinki. 67 s. 

Infektiösa ledproblem i ekologisk och konventionell grisproduktion. Sonja Ström. SLU, 2010.

 

Webbsidan uppdateras.