FARA!

Patogener överförs mest effektivt via djurens direktkontakt, dvs genom beröring och via exkrement ss. gödsel och urin.

HUR FÖREBYGGER MAN?

  • Om du skaffar djur, ta reda på sjukdomsläget på ursprungsgården. Överför första information om djurhälsan och först därefter djuren. Överför bara friska djur.
  • Om du säljer ett djur, säkerställ att det är friskt.
  • Se till att patogener inte sprids under transporten.
  • Följ karantänstider.
  • Då du tar hand om dina djurs motståndskraft genom god vård och goda levnadsvillkor, bekämpar du djursjukdomar på lång sikt.

Var speciellt försiktig, när du flyttar husdjur från en gård till en annan. Följ principen: först utbyts hälsoinformation och därefter djuren.

Med tanke på smittskyddet är bra att begränsa

  • antalet gårdar varifrån djur införskaffas,
  • upphandlingsomgångar då djur införskaffas och
  • antalet djur som införskaffas.

Det lönar sig att skaffa djur endast från gårdar där djurhälsan är god, minst lika god som på den egna gården, och som är fria från smittsamma sjukdomar.

Det bör finnas en separat lastningsområde på gården varifrån djuren lämnar anläggningen. Det får inte finnas någon direkt luftanslutning från lastningsområdet till djurstallet. Flytta djuren, som skall föras bort från gården, till lastningsområdet nära ytterdörren, så att djurbilschauffören inte behöver gå in i djurstallet.

En karantänperiod på 3-4 veckor rekommenderas för nötkreatur som införskaffats till gården och för grisar en karantänperiod på minst fyra veckor. Först efter karantän flyttas djuret till de övriga produktionsdjuren. Karantänanläggningen bör ha egen ingång och smittspärr. Under karantänen kan man ta prov av djuret och sköta om nödvändiga vaccinationer.

Sjuka djur förs till en separat avdelning utan luftanslutning till övriga delar av djurstallet. Sjukavdelningen fylls och töms på en gång. Efter varje användning rengörs och desinficeras sjukavdelningen.

Omvårdnad i djurskydd bör göras i samma ordning. Börja med yngre djur, gå vidare till äldre varefter djuren i karantänavdelningen behandlas och slutligen de sjuka djuren. På det här sättet minskar risken för överföring av sjukdomar mellan de olika djurgrupperna i anläggningen.

Djurtätheten påverkar djurens motståndskraft och hälsotillstånd. Placera inte för många djur i samma bås, och det bör inte finnas djur i olika åldrar i samma bås. Rengör båsen då du byter grupp.

I det fall, att du planerar att importera djur från utlandet, kontakta genast Djurens hälsa ETT rf och Livsmedelsverket.