FARA!        

Patogener förblir livskraftiga och kan spridas med gödsel, smuts av andra exkrement eller biologiskt material till produktionsdjur om djurstallet inte rengörs, tvättas och desinficeras regelbundet och noggrant.

HUR FÖREBYGGER MAN?                

  • Rengör, tvätta och desinficera djurstallet noggrant. Utför tvätt mellan djurgruppers flyttar.
  • Tvättskedena är torrengöring, trycktvätt, blötläggning, våtrengöring och torkning. Ta bort all synlig smuts mekaniskt! Använd tvättmedel. All synlig smuts måste tas bort under tvätten så att desinfektionsmedlet kan verka. Trycktvätta med lågt tryck rekommenderas.
  • Tillräcklig torkning är en viktig del av grundtvätten. Torkning efter tvätt kan ta ett par dagar. På torra ytor undviker man att desinfektionsmedlet späds ut i följande steg.
  • Tvätt och desinfektion är två separata processer i vilka man använder olika kemikalier. Blanda inte ihop stegen.
  • Desinfektion kan utföras som yt- eller våtdesinfektion med en tryckstvätt. Applicera desinfektionsmedel med ett munstycke. Skummande desinfektionsmedel tränger bättre in i porösa ytor. Skölj desinfektionsmedlet med vatten och låt områdena torka, så att man förhindrar att djur får desinfektionsmedel in i kroppen från pölarna.

En ren miljö reducerar sjukdomstrycket på djur och förbättrar lönsamheten i både produktion och djurskydd!

Rengöring, tvätt, och desinfektion av djurstallet är nyckeln till att bekämpa patogener, som annars förblir livskraftiga i miljön under lång tid.

Torkning eller produktionspaus efter tvättning och desinfektion är ett effektivt sätt att minska antalet vissa patogener i djurstallet. Den rekommenderade längden på en paus är minst en vecka efter tvätt och desinfektion. Pausens effekt är beroende av patogentypen. Under torra förhållanden är vissa patogener livskraftiga endast i korta perioder.

Ta hand om arbetssäkerhet under desinfektionen. Lägg märke till att desinfektionsmedel kan förorsaka både allergier och irritera luftvägarna.

Webbinarium: Hur skall man rengöra och desinficera djurstallet och dess bås? 20.8.2019