FARA!

Personer, fordon eller verktyg som rör sig till, från och mellan gårdarna kan sprida patogener från plats till plats.

HUR FÖREBYGGER MAN?

  • Ordna en smittspärr, där du tydligt avgränsar djurstallet från området utanför.
  • Gå inte in i djurstallet utan att byta skor och ytterkläder samt utan att tvätta händerna!
  • Ordna skyddskläder och –skodon samt handtvättställ för besökarna.
  • Underrätta personer som kommer till djurstallet genom att fästa infoskyltar om smittskydd vid ingången.
  • Berätta tydligt för besökarna hur de kan skydda sig mot sjukdomar. Påminn dem!
  • Rådgiv och övervaka att alla fungerar enligt anvisningarna. Våga påminna och ingrip!

Djurstallets ägare ansvarar för smittskyddet. Som ägare har du rätt att kontrollera de människor som kommer till djurstallet, trafiken på gården och de flyttbara verktygen som hämtas till/från djurstallet. Djurstallsdörren skall hållas låst. Fäst en skylt på dörren om hur man går tillväga, då man går in i djurstallet.

Djurstallsägaren är ansvarig för smittskyddet. Som ägare har du rätt att kontrollera människor som kommer till djurstallet, trafiken på gården och de flyttbara verktygen. Stalldörren skall vara låst. Fäst på dörren en skylt med information om hur man beter sig då man går in i djurstallet.

Smittspärren är ett utrymme med barriär, där man tydligt skiljer åt djurstallets externa områden från de interna utrymmena t.ex. med en bänk, ett galler, en låg avskiljnings­konstruktion eller enbart med golvtejp. I smittspärren tvättar och desinficerar personerna sina händer samt byter till gårdens egna skyddskläder och – skodon, då de anländer till gården. Under korta vistelser i djurstallet kan man använda engångsskoskydd över skodonen.

Bild: Smittspärr enl. Petman (2016)

Varje djuravdelning skall ha sin egen smittspärr. Besökaren skall inte röra vid gårdens djur, om beröring av djuren inte är nödvändig. Då besökaren lämnar gården tvättar och desinficerar hen händerna, skorna och använda verktyg.

Djur som skall slaktas skall flyttas så nära djurstallsdörren som möjligt. Djurskötaren undviker att gå in i slaktbilen. Djurbilschauffören erbjuds gårdens stövlar och utrustning, som behövs vid lastning, samt platser för hand- och stöveltvätt.

En anställd som kommer hem till Finland från en utlandsresa skall genast efter hemkomsten bada bastu. Kläderna tvättas samt skorna rengörs och desinficeras. Matprodukter som hämtats från utlandet får varken tas med till gården eller till djurstallet. När du kommer hem från utlandet kan du först efter 48 timmar åka till ett finskt djurstall.

Då du planerar en utomlandsresa skall du ta reda på djursjukdomsläge i landet. Det rekommenderas att man inte reser till länder, där man har eller det misstänks finnas en farlig eller mycket smittsam djursjukdom. Ta reda på riktlinjerna för utomlandsresor från Djurens hälsa ETT rf och följ dem!