Koneellinen istutus voi olla tehokkaampaa kuin manuaaliset menetelmät istutuksessa

Koneellisesta istutuksesta Suomessa ja sen tuottavuudesta on valmistunut väitöskirja. Tiina Laine väitteli aiheesta Helsingin yliopistossa toukokuussa. Tiinan väitöskirjassa selvitettiin koneellista istutusta Suomessa ja keinoja parantaa sen tuottavuutta. Työssä keskityttiin selvittämään tuottavuutta ja kustannuskilpailukykyä manuaaliseen työhän verrattuna, istutuksen automatisointia erityisesti syöttölaitteeseen liittyen, istutuskone kapasiteetin hyödyntämisastetta sekä koneellisen istutuksen työn laatua.

Väitöskirjan tulosten perusteella koneellisen istutuksen tuottavuus on korkeampi kuin manuaalisen työn, mutta silti se ei ole vielä kustannuksiltaan kilpailukykyinen. Tulosten mukaan konekuskin ammattitaito ja työkohteiden valinta mahdollistavat koneistutuksen kustannusten saamisen kaivinkonepohjaiseen mätästykseen ja käsin istutukseen perustuvaan ketjuun verrattuna. Tuottavuuden kohoaminen ja käyttökustannusten aleneminen ovat mahdollisia käytettäessä tehokasta automaattista taimien syöttölaitetta koneessa, joskaan tutkimuksessa mukana ollut Risutec APC ei ollut vielä tätä tavoitetta saavuttanut.

Työssä myös selvisi, että istutuskonekapasiteettia ole kokonaan hyödynnetty ja paremmalla käyttöasteella tuottavuus ja kustannustehokkuus paranisivat. Suomessa olevat koneet ovat tekniikaltaan hyviä ja niiden työjäljen laatu on korkeaa. Kokonaiskustannusten alentamisessa on tärkeää optimoida koko istutusketju taimitarhalta istutukseen.

Istutustyön sekä tuottavuuteen että työn laatuun vaikuttavat työkohteen työvaikeustekijät. Kivisyyden lisääntyminen, suuri hakkuutähteiden määrä sekä korkeat pintaesteet laskivat istutuskoneen tuottavuutta selvästi. Jonkin verran tuottavuutta heikensi myös paksu humuskerros. Näistä tekijöistä kivisyyden vaikutus tuottavuuteen oli suurin, joskin konekuskit kokivat eniten haittaa olevan hakkuutähteistä. Pintaesteet, kuten suuret kivet ja kannot vaikeuttivat etenkin laikkumättäiden tekemistä. Hakkuutähteiden keruu onkin hyvä tapa parantaa istutuskoneen tuottavuutta.

Työn yhteenvetona todetaan, että ollakseen tehokasta koneellisen istutuksen on saavutettava seuraavat kriteerit: koneen luotettavuus, ammattitaitoinen konekuski, sopiva työkohde ja sille sopivia hyvälaatuisia taimia on saatavilla. Tulevaisuudessa istutuskoneiden tuottavuutta on edelleen parannettava mm. jatkuvatoimisia istutuskoneita kehittämällä.

Tiina Laine

Laine, T. 2017. Mechanized tree planting in Finland and improving its productivity. Dissertationes Forestales 239. 48 s. Väitöskirjatyö on ladattavissa pdf-tiedostona  täältä.