Kuusi ja mänty kasvavat tasatahtiin hoidetussa sekataimikossa

Kuusi ja mänty kasvavat tasatahtiin hoidetussa sekataimikossa Kuusi-mäntysekataimikoiden tilaa ja aiempaa kasvua tutkittiin 8-26-vuotiaissa taimikoissa Etelä- ja Keski-Suomessa. Tutkituissa 10 taimikossa kuusi oli istutettu ja mänty oli luontaisesti syntynyt, kylvetty tai istutettu kasvupaikan viljavuudesta (OMT-VT) riippuen. Taimikonhoito oli tehty metsänhoitosuositusten mukaisesti. Mäntyä oli reilu kolmannes puustosta ja puulajit olivat tasaisesti sekoittuneet taimikoissa. Männyn keskiläpimitta oli 1 cm suurempi ja keskipituus 40 cm pidempi kuin kuusella. Tutkimuksessa havaittiin, että männyt ja …