Tutkimustietoa käytännön taimikonhoitoon

Luonnonvarakeskuksen (Luke) julkaisema Taimikonhoito-kirja on kattava tietopaketti taimikonhoidon biologisista perusteista, menetelmistä ja kustannuksista. Metsänomistajille teos on hyödyllistä talvilukemista, kun he suunnittelevat seuraavan kauden taimikonhoitotöitä. Taimikon perustaminen on merkittävä investointi. Taimikonhoidolla huolehditaan metsänuudistamisessa tehdyn investoinnin tuottokyvystä. Kun varhaishoito, varhaisperkaus ja myöhempi taimikonhoito tehdään tavoitteellisesti ja oikea-aikaisesti, päästään kustannustehokkaaseen ja taloudelliseen lopputulokseen. Sopivimman menetelmän ja toimenpideketjun valintaan vaikuttavat työkohde sekä myös metsänomistajan tavoitteet ja mahdollisuudet hoitaa taimikko omana työnä. Taimikonhoidolla varmistetaan ensiharvennuksen …

Taimiuutiset verkossa

Päivitys 6.5.2019: Taimiuutisien näköislehteä ei ole enää saatavilla Luken sivuilta. Erillisartikkeleita voi hakea Luken Jukurista. Vaihtoehtoisesti issuu-palvelussa on ainakin 6.5.2019 saatavilla suuri osa Taimiuutiset-lehdestä näköispainoksena. Taimiuutisista, niin yksittäisistä artikkeleista kuin aiemmin ilmestyneistä lehdistäkin, löytyy kiinnostavaa ja hyödyllistä tietoa viljelymetsätaloudesta kiinnostuneille. Kohderyhmänä ovat etenkin taimituotannon ja metsänhoidon ammattilaiset, mutta myös metsänomistajille löytyy mielenkiintoista sisältöä. Kehityshyppy metsänhoitoon -hankkeen kannalta paljon oleellista tietoa on muun muassa Taimiuutisten numerossa 4/2015. Numero painottuu metsänhoidon laadunhallintaan ja lehtipuuvesakon …