Päivitys 6.5.2019: Taimiuutisien näköislehteä ei ole enää saatavilla Luken sivuilta. Erillisartikkeleita voi hakea Luken Jukurista. Vaihtoehtoisesti issuu-palvelussa on ainakin 6.5.2019 saatavilla suuri osa Taimiuutiset-lehdestä näköispainoksena.

Taimiuutisista, niin yksittäisistä artikkeleista kuin aiemmin ilmestyneistä lehdistäkin, löytyy kiinnostavaa ja hyödyllistä tietoa viljelymetsätaloudesta kiinnostuneille. Kohderyhmänä ovat etenkin taimituotannon ja metsänhoidon ammattilaiset, mutta myös metsänomistajille löytyy mielenkiintoista sisältöä.

Kehityshyppy metsänhoitoon -hankkeen kannalta paljon oleellista tietoa on muun muassa Taimiuutisten numerossa 4/2015. Numero painottuu metsänhoidon laadunhallintaan ja lehtipuuvesakon biologiseen torjuntaan koneellisessa taimikonhoidossa.

Metsänhoidon laadunhallintaa pidetään tärkeänä osana tuottavaa puuntuotantoketjua. Erilaisille tuotantoympäristöille on hyvin tyypillistä, että tuotantoketjun alkuosassa sattuneiden virheiden korjaaminen myöhemmin on kallista. Metsänuudistamisketju ei tee tähän poikkeista. Biologisen tuotantoprosessin kohdalla virheiden korjaus on usein jopa mahdotonta; viallista ’osaa’, tainta, ei voi enää vaihtaa tuotantoketjun myöhemmissä vaiheissa.

Koneellinen taimikonhoito on kilpailukyistä metsurin kanssa, silloin kun koneellisen taimikonhoidon kohde valitaan huolellisesti. Leikkaaville menetelmille soveltuu lähinnä kohteet, joilla on paljon järeää poistumaa, eli ns. viivästyneet taimikonhoitokohteet. Lisäksi kohteiden tulee olla kulkukelpoisia koneelle.

Joka kohteen menetelmäksi koneista ei vielä ole. Esimerkiksi varhaisperkauksilla metsurin kustannukset jäävät konetta alhaisemmiksi. Siksi koneellisen taimikonhoidon kehityksessä on asetettu paljon toiveita ratkaisuille, joissa taimikot hoidetaan kuntoon yhdellä varhaisella hoitokerralla ja lehtipuiden vesominen minimoidaan. Tavoite on, että yksi koneellinen taimikonhoito on edullisempi vaihtoehto kuin kaksi metsurityönä toteutettua taimikonhoitoa. Koneellinen kitkentä on tästä yksi esimerkki, joka on jo melko laajassa käytössä etenkin Itä-Suomessa. Kehitteillä on myös leikkaaviin koneisiin soveltuva biologinen vesakontorjuntamenetelmä.

Tutustu tarkemmin metsänhoidon laadunhallintaan ja sen kehittämiseen sekä purppuranahakkasieneen pohjautuvaan biologiseen vesakontorjunnatamenetelmään Taimiuutisten numerosta 4/2015. Taimiuutisten verkkojulkaisun kanava on vaihdellut viime aikoina Luken tietojärjestelmämuutosten johdosta. Tuoreimpien numeroiden löytäminen netistä on voinut olla haastavaa. Tällä hetkellä ne löytyvät ainakin Luonnonvarakeskuksen Jukurista.