Kehityshyppy metsänhoitoon -hankkeen nettisivut on avattu 8.11.2016. Sivuilla tiedotetaan hankkeesta ja tuodaan esille hankkeen kannalta oleellista metsänhoidon tietoa.