Luonnonvarakeskuksen (Luke) julkaisema Taimikonhoito-kirja on kattava tietopaketti taimikonhoidon biologisista perusteista, menetelmistä ja kustannuksista. Metsänomistajille teos on hyödyllistä talvilukemista, kun he suunnittelevat seuraavan kauden taimikonhoitotöitä.

Taimikon perustaminen on merkittävä investointi. Taimikonhoidolla huolehditaan metsänuudistamisessa tehdyn investoinnin tuottokyvystä. Kun varhaishoito, varhaisperkaus ja myöhempi taimikonhoito tehdään tavoitteellisesti ja oikea-aikaisesti, päästään kustannustehokkaaseen ja taloudelliseen lopputulokseen. Sopivimman menetelmän ja toimenpideketjun valintaan vaikuttavat työkohde sekä myös metsänomistajan tavoitteet ja mahdollisuudet hoitaa taimikko omana työnä. Taimikonhoidolla varmistetaan ensiharvennuksen kannattavuus ja lisätään tulevan metsän tuottoja. Oikea ajoitus on avain kustannustehokkaaseen taimikonhoitoon, jolla saadaan 2000-luvulla kohonneet taimikonhoidon kustannukset kuriin.

Kirjassa esitetään eri tilanteisiin optimaaliset taimikonhoitoketjut männyn, kuusen ja rauduskoivun taimikoille. Teos soveltuu tiedonhankintaan ja koulutusmateriaaliksi käytännön metsäammattilaisille ja -opiskelijoille sekä aktiivisille metsänomistajille. Emeritusprofessori Pentti Hakkila on laatinut kirjasta arvostelun Taimikot kuntoon, joka on luettavissa täältä.

Kirjan kirjoittaneilla Luken tutkijoilla on pitkä kokemus metsäntutkimuksesta ja yhteistyöstä käytännön metsätalouden kanssa. Kirjan on kustantanut Metsäkustannus Oy. Kirjan päivitetty ja ajantasaistettu 2. painos ilmestyi vuonna 2021.

Taimikonhoito – tavoitteet, menetelmät ja kustannukset
Timo Saksa, Jari Miina ja Karri Uotila

ISBN 978-952-338-094-3, KL 67.51
nid., 2. painos, 128 sivua, 34,00 €