Efter lanseringen kommer Biomassa-atlas att utvecklas enligt en fastställd plan och utifrån användarrespons.

Vi introducerar nya egenskaper i systemet enligt behov och aviserar våra registrerade användare om dem. Åtminstone följande funktioner ska utvecklas i de nya versionerna:

  • Nya fraktioner av biomassa: Aska från förbränningsanläggningar lades till i Biomassa-atlas i november 2017. Åkerbiomassa och åkersidoflöden läggs till i början av 2018. Mer data om produktionen av trädgårdsväxter lades till sommaren 2018.
  • Utveckling av kalkyl- och modelleringsegenskaperna (se nedan).
  • Lansering av ett utvecklarkollektiv (se nedan).
  • Nedladdning av valda data från Biomassa-atlas till exempelvis kalkylprogram eller GIS-program.
  • Nedladdning och uppladdning av data från och till andra system.

Var gärna aktiv: Registrera dig och lämna oss respons om vilka egenskaper du behöver!

Fler modelleringsegenskaper

Modelleringsgränssnittet utformas under 2018, och på den här webbsidan berättar vi om hur arbetet framskrider. Avsikten är att i Biomassa-atlas skapa en plattform genom vilken olika kalkyl- och modelleringsegenskaper kan fogas till systemet. Modelleringsverktygen gör det lättare att använda informationen i Biomassa-atlas databas för olika ändamål för vilka den inte är direkt kompatibel.

Som exempel kan nämnas konvertering av biomassauppgifterna till samma enhet eller beräkning av energipotentialen i en region så att det går att välja flera fraktioner från olika sektorer (skog, åker och avfall) och konvertera informationen i databasen (massor, arealer) och göra den jämförbar med hjälp av konversionsfaktorer som användaren anger (energi, torrsubstans, näringsinnehåll). Resultaten visas sedan i användargränssnittet på samma sätt som originaldata.

Utvecklarkollektiv

När vi är klara med modelleringsgränssnittet kommer vi att lansera ett utvecklarkollektiv som ska ta fram nya modeller för Biomassa-atlas.

Foto uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke.