Katajajuuri, J-M., Riipi, I. 27.12.2023. HS, Vieraskynä: Ruokahävikin vähentäminen kertoisi ruoan arvostamisesta.

Silvennoinen, K., Riipi, I., Katajajuuri, J-M. 2023. Blogi: Ruokahävikkitietopohja vahvistunut – huoli tulevaisuudesta painaa. 11.9.2023 https://www.luke.fi/fi/blogit/ruokahavikkitietopohja-vahvistunut-huoli-tulevaisuudesta-painaa

Kuisma, M., Riipi, I., & Silvennoinen, K. 2023. Opas elintarvikealan toimijoille elintarvikejätteen ja kirjanpitovelvollisuuden noudattamiseksi. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 2/2023, 24 s.

Silvennoinen, K., Nisonen, S. & Katajajuuri, J-M. 2022. Food Waste Amount, Type, and Climate Impact in Urban and Suburban Regions in Finnish Households, Journal of Cleaner Production 378: 134430.

Joensuu, K., Harrison, E. & Hartikainen, H 2022. What to Do with Food Waste? A Holistic Feasibility Framework to Evaluate Different Solutions, Sustainability 14: 13004

Silvennoinen, K. & Nisonen, S. 2022. Kotitalouksien elintarvikejäte 2021: Seka- ja biojätteen lajittelututkimus Keski-Suomi ja Helsingin seutu. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 27/2022. 22 s.

Kostensalo, J., Jaakkonen, A-K, & Vuori, E. Tomaatin ja kurkun hävikki vähäistä. Puutarha & kauppa -lehti, 15/2021.

Katajajuuri, K. & Silvennoinen, K. 2021. Ruokahävikin torjuntaan tarvitaan kaikkia – tervetuloa talkoisiin. Luken blogi 13.9.2021.

Riipi, I., Hartikainen, H., Silvennoinen, K., Joensuu, K., Vahvaselkä, M., Kuisma, M., Katajajuuri, J-M. 2021. Elintarvikejätteen ja ruokahävikin seurantajärjestelmän rakentaminen ja ruokahävikkitikartta. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus, 49/2021. 72 s. Luonnonvarakeskus.

Riipi, I. & Vahvaselkä, M. 2021. Ruokahävikin vähentämiseksi tarvitaan markkinavetoisia innovaatioita, yhteiskunnan ohjausta ja koko ruokaketjun yhteistyötä. Aitoja makuja 2/2021.

Foodwaste Roadmap in Finland. Ways to tackle Food Waste – Best Practices from Finland and Hungary. Webinar organized by Embassy of Finland, Budapest and European Commission, 31.3.2021. Juha-Matti Katajajuuri esitteli hankettamme ja ruokahävikkitiekarttaa Suomen Unkarin suurlähetystön järjestämässä tiliasuudessa maaliskuussa 2021.

Katajajuuri, J.-M., Riipi, I., Vahvaselkä, M., Hartikainen, H, & Silvennoinen, K. 2021. Kuusi keihäänkärkeä ohjaa Suomea ruokahävikin vähentämiseen. Kehittyvä elintarvike 2021 (33) 2: 12-13. Elintarviketieteiden Seura r.y., 2021

Katajajuuri, J.-M. & Riipi, I. 2021. Ruokahävikin vähentäminen koko ketjun asia. Kuluttajaliiton Hävikkifoorumi-hankkeen blogisarjan blogi 2.2.2021.

Katajajuuri, J.-M. 2021. Kohti systemaattista ruokahävikin seurantaa ja vähentämistä ruokaketjussa. Alimenta, Agronomiliiton jäsenlehti 01-21, 114,13-15. Agronomiliitto.

Taking households food waste seriously – online conference 26.11.2020. Tutkija Inkeri Riipi piti esityksen kotitalouksien ruokahävikistä Suomessa (Food waste reduction in Finland: the role of households).

Food waste measurement webinar 25.11.2020. Tutkija Inkeri Riipi esitteli elintarvikejätteen ja ruokahävikin seurantajärjestelmän rakentamista Suomessa (Monitoring and preventing food waste at the Finnish food chain).

Joensuu, K., Hartikainen, H., Karppinen, S., Jaakkonen, A.K. and Kuoppa-aho, M., 2020. Developing the collection of statistical food waste data on the primary production of fruit and vegetables. Environmental Science and Pollution Research.

Nisonen, S. & Silvennoinen, K. 2020. Food waste in food services. In Preventing food losses and waste to achieve food security and sustainability.  Burleigh Dodds Series in Agricultural Science. UK. 367-382

Katajajuuri J-M, 2020. Ruokaketjun hävikki on suuri turhan ympäristökuormituksen aiheuttaja. . Asiantuntijakolumni Kierroksella –lehdessä, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n asiakaslehti 2020, s. 8.

Silvennoinen, K., Nisonen, S. ja Lahti, L.  2020. Ravitsemuspalveluiden elintarvikejäte. Jätteen määrä 2018-2019 ja seurannan kehittäminen.   Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2020.

Elintarvikejätteen ja ruokahävikin seurantajärjestelmä rakenteilla -artikkeli julkaistu Kehittyvä Elintarvike -lehdessä 1/2020. Katajajuuri, J-M, Hartikainen, H., Riipi, I. ja Silvennoinen K.

Hartikainen, H., Riipi, I., Katajajuuri, J-M. ja Silvennoinen, K. Toimittajat: Närvänen, E., Mesiranta, N., Mattila, M. & Heikkinen, A. 2019. From Measurement to Management: Food Waste in the Finnish Food Chain -artikkeli julkaistu Food Waste Management, Palgrave Macmillan Food Waste Management Solving the Wicked Problem julkaisussa.

Time´s up for food waste! Setting the EU action agenda towards 2030 -seminaari 12.12.2019 Brysselissä. Tutkija Hanna Hartikainen oli esittelemässä hankettamme tilaisuudessa.

Silvennoinen, S., Nisonen, S. & Pietiläinen, O. 2019. Food Waste Case Study and Monitoring Developing in Finnish Food Services. Waste Management 2019/97. ss. 97-104.

European Days For Sustainable Circular Economy Helsinki (30.9-1.10.2019). Hankkeen posteri Building up unique Food Waste Monitoring System and Prevention Road Map in large collaboration in Finland seminaarissa.

7th International Conference on Sustainable Solid Waste Management (26-29.6.2019). Hankkeen alkutuotanto-osiosta esitys konferenssissa. Esitys ja konfferenssipaperi `Developing statistical food waste data collection from primary production of fruits and vegetables`: http://uest.ntua.gr/heraklion2019/proceedings/Presentation/3.K.Joensuu.pdf  http://uest.ntua.gr/heraklion2019/proceedings/pdf/HERAKLION2019_Hartikainen_etal.pdf