Project

Europeiska kommissionens delegerade beslut (EU) 2019/1597 om mätning av nivåerna av livsmedelsavfall (komplettering av 2008/98/EG) trädde i kraft 1 maj 2019. Enligt beslutet ska medlemsländerna från och med 2020 ge kommissionen uppgifter om mängderna livsmedelsavfall.

Matavfall = oätlig (t.ex. ben och fruktskal) och ätlig (åtminstone ursprungligen) mat som inte används som människoföda, foder eller någon annan värdekomponent.

Matsvinn = ursprungligen ätlig mat som inte används som människoföda, foder eller någon annan värdekomponent.

 

Utöver mätning av mängderna har man i projektet identifierat fungerande sätt att minska matavfallet och matsvinnet i livsmedelskedjan. Under projektet har ordnats en workshop för alla led i livsmedelskedjan, analyserat stora mängder undersökningar och gjort intervjuer för att arbeta fram en nationell färdplan för minskning och övervakning av matsvinnet. Tanken är att färdplanen ska bli ett verktyg som uppdateras kontinuerligt och som gör att svinnet kan minskas på ett så kostnadseffektivt och övergripande sätt som möjligt. Projektet har samarbetat med det EU-finansierade projektet Life IP Circwaste. Färdplanen har utarbetats med hänsyn till matsvinnsströmmarna i livsmedelskedjans olika led och kontaktytor, frivilliga matsvinnsminskande åtgärder samt lagstiftningen. Färdplanen har utarbetats genom medverkan av hela livsmedelsbranschen och dess intressenter, så att hela livsmedelskedjan ska engagera sig i målen. Färdplanen är viktig även för kommissionen som utifrån den kan bedöma vilka möjligheter det finns att minska matavfallet och matsvinnet samt fastställa minskningsmål.