Hanke

Elintarvikejäte- ja ruokahävikkiseuranta -hankkeessa (v.2020–>) kehitetään kansallista elintarvikejätteen ja ruokahävikin seurantajärjestelmää koko elintarvikeketjun osalta.  Työtä tehdään vakiintuneiden indikaattorien, otoskokojen ja tietojärjestelmien kehittämiseksi. Myös kansallisen ruokahävikkitiekartan kehittäminen on osa hankkeen työtä. Hanke on jatkoa keväällä 2018 alkaneeseen Ruokahävikkiseuranta ja -tiekartta -hankkeeseen, jossa työ kansallisen seurantajärjestelmän rakentamiseksi aloitettiin.

Euroopan komissiossa astui voimaan toukokuun alussa 2019 delegoitu päätös elintarvikejätteen mittaamisesta (2019/1597, 2008/98/EY). Sen mukaan jäsenmaiden on raportoitava elintarvikejätteensä komissiolle vuodesta 2020 lähtien. Luke on asetettu Suomen vastaavaksi asiantuntijalaitokseksi, joka on velvollinen raportoimaan komissiolle Suomen elintarvikejätteen määrästä koko elintarvikeketjun osalta vuosittain.