Hanke

Elintarvikejäte- ja ruokahävikkiseuranta -hankkeessa (v.2020–>) kehitetään kansallista elintarvikejätteen ja ruokahävikin seurantajärjestelmää koko elintarvikeketjun osalta.  Työtä tehdään indikaattorien, tiedonkeruumenetelmien, otoskokojen ja tietojärjestelmien kehittämiseksi palvelemaan jatkuvaa seurantaa. Myös kansallisen ruokahävikkitiekartan kehittäminen on osa hankkeen työtä. Hanke on jatkoa keväällä 2018 alkaneeseen Ruokahävikkiseuranta ja -tiekartta -hankkeeseen, jossa työ kansallisen seurantajärjestelmän rakentamiseksi aloitettiin.

Euroopan komissiossa astui voimaan toukokuun alussa 2019 delegoitu päätös elintarvikejätteen mittaamisesta (2019/1597, 2008/98/EY). Sen mukaan jäsenmaiden on raportoitava elintarvikejätetiedot komissiolle vuodesta 2020 alkaen siten, että ensimmäinen raportointi tapahtuu vuoden 2022 kesäkuussa. Luke on asetettu Suomen vastaavaksi asiantuntijalaitokseksi, joka on velvollinen raportoimaan komissiolle Suomen elintarvikejätetiedot koko elintarvikeketjun osalta vuosittain.