Määritelmät

Ruokahävikin ja elintarvikejätteen määritelmät eivät ole vakiintuneita, mutta yleisesti ottaen elintarvikejäte viittaa sekä syömäkelvottomaan että (ainakin alun perin) syömäkelpoiseen ruokaan, jota ei hyödynnetä ihmisravintona, rehuna tai muuna arvokomponenttina (EU:n jätedirektiivi 2008/98/EY). Ruokahävikillä taas viitataan ihmisravinnoksi tarkoitettuun, alun perin syömäkelpoiseen ruokaan, jota ei hyödynnetä ihmisravintona, rehuna tai muuna arvokomponenttina. Jätehierarkian mukaisesti ruoka tulisi ensisijaisesti hyödyntää ihmisravintona, ja vasta sen jälkeen korkean jalostusasteen tuotteina, rehuna ja viimeisenä vaihtoehtona energiantuotannossa.

Elintarvikejäte = Alun perin ei syötäväksi tarkoitettu (ts. syömäkelvoton) ruoka/elintarvike (kuten luut ja hedelmien kuoret, kahvinporot) ja alun perin syötäväksi tarkoitettu (ts. syömäkelpoinen) ruoka/elintarvike, jota ei hyödynnetä ihmisravintona, rehuna tai muuna arvojakeena (esim. raaka-aineena teollisuudessa). (EU komission määritelmä)

Ruokahävikki = Alun perin syötäväksi tarkoitettu (ts. syömäkelpoinen) ruoka/elintarvike, jota ei hyödynnetä ihmisravintona, rehuna tai muuna arvojakeena (esim. raaka-aineena teollisuudessa). (Kansallinen määritelmä)