Metsäpalveluyritysten liiketoiminnan johtamisen verkko-opiskeluun tarkoitettu Boost Site -e-oppimisympäristö on suunnattu sekä puunkorjuu- että muille metsäalan yrityksille. Kiireiset ammattilaiset voivat nyt ajasta ja paikasta riippumatta perehtyä tuottavuuden parantamiseen, liiketoimintamalleihin, johtamiseen ja moneen muuhun teemaan.

E-oppimisen asiantuntijat ja sidosryhmät jakoivat tietoja ja kokemuksia digitaalisista alustoista ja oppimisesta seminaarissa, joka pidettiin Vuokatissa helmikuun alussa.

Seminaarissa esiteltiin myös metsäpalvelu- ja puunkorjuualan yrityksille suunnattu e-oppimisalusta Boost Site, joka on käytettävissä kolmella eri kielellä: englanniksi, ruotsiksi ja suomeksi. Portaalin kursseja päivitetään jatkuvasti sisällöltään ja tehtäviltään. Verkko-oppiminen on erilaista kuin perinteinen ”luokkahuoneoppiminen”, joten tarkoitus on, että kurssit mukailevat hyväksi havaittuja verkko-oppimisen malleja.

”Vaikka osa materiaalista on hyvin yleismaailmallista ja hyödyllisiä kaikille metsäalalla toimiville maasta riippumatta, tietyt kurssit ovat edelleen maakohtaisia ​​ja siten kielikohtaisia. Esimerkiksi lainsäädäntö on omansa kaikissa maissa”, kertoo TTS:n projektikoordinaattori Arto Kettunen.

Toistaiseksi Boost Site -e-oppimisalustaa on pilotoitu Skotlannissa, jossa metsäkoneurakoitsijat ja alan opiskelijat kokeilivat tiettyjä moduuleita. ”Tulokset olivat rohkaisevia, mutta joitakin mukautuksia on vielä tehtävä”, kuvailee tutkija Euan Bowditch University of Highlands and Islands -yliopistosta.

Opiskelijat arvostavat joustavuutta

Tapahtuman pääpuhuja, kasvatustieteiden professori Päivi Rasi Lapin yliopistosta kertoi miten nykypäivän opiskelijat haluavat verkko-oppimisen olevan joustavaa, rakentavaa, yhteistyöhön perustuvaa ja yksilöllistä. Modulaariopinnot voivat sopia erityisen hyvin työssäkäyvälle ammattilaisille, koska opiskelulle varattavan ajan löytäminen ei ole aina helppoa. Rasin mukaan verkko-oppimisen lisääminen ei tarkoita opettajien vähentämistä –  opettajista tulee verkko-opetuksessa oppimisen suunnittelijoita ja fasilitaattoreita.

”Kokemuksemme mukaan on tilanteita, joissa kasvokkain opetus ei sovi yrittäjän aikatauluun. Fyysinen etäisyys koulutuksiin, matka-aika ja mahdollinen hinta ovat kaikki päteviä syitä, puhumattakaan vapaa-ajan puutteesta. Verkko-opiskelu voi auttaa poistamaan nämä esteet ”, sanoo TTS:n tutkimuspäällikkö Henna Hurttala.

”Digitaalisen oppimisstrategian, jossa opiskelijoiden erilaiset tarpeet ovat keskipisteessä, omaksuminen, on välttämätöntä verkko-opiskelua kehitettäessä.”, toteavat Joel Ronimus ja Miia Mäentausta, jotka molemmat työskentelevät kehityspäälliköinä TTS:llä.

Paula Mikkola Lapin Liitosta korosti, että FOBIA-hanketta rahoittaneen Pohjoinen periferia ja Arktinen –alueohjelman hankkeet ovat yleensä olleet kohderyhmilleen hyvin hyödyllisiä, eikä FOBIA tee poikkeusta.


Boost Siteen pääset tästä: https://boostsite.org/fi/