Liiketoimintamallilla tarkoitetaan usein tapaa, jolla yritys tuottaa toiminnallaan arvoa.

FOBIA-projektin tavoitteena on parantaa metsäpalveluyrityksien kilpailukykyä edistämällä innovatiivisten liiketoimintamallien kehitystä osanottajamaissa.

Liiketoimintamallien kehittäminen on erityisen tärkeää Ruotsissa, jossa metsäsektorin vetovoima ja metsäalan palveluyritysten kannattavuus ovat heikkoja. Siksi monet yritykset eivät pysty investoimaan ja kehittämään toimintaansa. Toisaalta alalla on myös menestyjiä, mutta menestyksen ja yrityksen liiketoimintamallin yhteyksiä ei juuri tunneta. Kartoittamalla ja vertailemalla yritysten liiketoimintamalleja voidaan saada selville, kuinka yritykset luovat arvoa. Samalla tunnistetaan mahdollisuuksia parantaa kilpailukykyä.

Projektin alussa jokaisessa neljässä osanottajamaassa testataan menetelmää liiketoimintamallien kartoittamiseksi yhdenmukaisella tavalla. Tavoitteena on luoda kehikko metsätaloussektorin liiketoimintamallien peruselementtien analysoimiseen. Lisäksi meneillään on pilottitutkimus digitaalisten sovellusten käytöstä liiketoimintamallien tukena. Samalla luodaan verkostoja ja perustaa laajalle katsaukselle metsäpalveluyritysten tilasta ja ominaisuuksista. Tähän liittyvät kyselyt lähtevät liikkeelle ensi vuonna!

 

Emanuel Erlandsson, SLU
Liiketoimintamallit-työpaketin vetäjä
emanuel.erlandsson [at] slu.se