ADAPT -ohjelman politiikkasuositus: Näin ohjaamme muutosta kestävämpään suuntaan

Yhteiskuntamme toimintaan vaikuttavat useat muutosvoimat, kuten ilmastonmuutos, luontokato, väestön ikääntyminen, digitalisaatio, sodat ja globalisaatio. Meidän tulee varautua ja sopeutua muutoksiin mahdollisimman hyvin pärjätäksemme tulevaisuudessa. Sopeutumiskeinojen vahvistaminen ja ongelmakohtien ratkaiseminen lisäävät yhteiskunnan resilienssiä eli kykyä selviytyä muutoksista. Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä (ADAPT) -ohjelman 17.3. julkaistussa politiikkasuosituksissa käsitellään muutoksiin sopeutumisen esteitä ja hidastavia tekijöitä sekä erilaisia ohjauskeinoja, joilla voidaan vauhdittaa vihreää, oikeudenmukaista siirtymää ja kasvattaa yhteiskunnan resilienssiä. SOMPA -hanke kuuluu ADAPT -ohjelmaan, …