Kasviproteiinit vahvistavat asemaansa Euroopassa – kaurapohjaiset tuotteet ovat mahdollisuus Suomelle

Euroopan kasviproteiinituotteiden markkinat kasvavat noin 7 %:n vuosivauhtia. Kasvipohjaisten tuotteiden kasvua tukevat osaltaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja terveyteen sekä ekologisuuteen ja vastuulliseen kuluttamiseen liittyvät trendit, jotka ovat edelleen nousussa. – Koko proteiinintuotanto on murrosvaiheessa, eikä enää voida puhua ohimenevästä ilmiöstä. Kasvipohjaisuus jatkaa vahvana trendinä, mutta tuotteita ei enää suunnata kasvissyöjille kuten ennen vaan sekasyöjille, kertoo kehityspäällikkö Antti Isokangas Makery Oy:stä. Euroopan kasviproteiinitrendejä on selvitetty ScenoProt-hankkeessa Makery Oy:n toteuttamassa markkinakatsauksessa. Soijan valta-asemaa …

Nuoret aikovat muuttaa ruokavaliotaan terveellisempään ja monipuolisempaan suuntaan

Suuri enemmistö nuorista uskoo syövänsä tulevaisuudessa enemmän kasviksia ja kasviproteiineja. Nuoret uskovat myös ruokavalionsa monipuolistuvan nykyisestä. Asenteissa on iso sukupuoliero, sillä nuoret naiset ovat selvästi kiinnostuneempia kasvispohjaisesta ruoasta kuin nuoret miehet. Tulokset selviävät Makery Oy:n ScenoProt-hankkeessa toteuttamasta kyselystä, jossa selvitettiin nuorison näkemyksiä ravinnosta, ruokavaliosta ja siitä, mihin suuntaan ruokailu on kehittymässä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kyselyyn vastasi 300 iältään 16–22-vuotiasta nuorta. Kyselyn alussa selvitettiin, miten hyvä tietotaso vastaajilla oli ravinnosta. …

Ratkaisuja tieteestä – ScenoProt taustoittaa strategisen tutkimuksen ratkaisukortteja

ScenoProt-hanke tarjoaa taustatietoa Ratkaisuja tieteessä -tapahtumassa julkaistuihin ratkaisukortteihin. Hankkeemme on mainittu neljässä vihreässä ratkaisukortissa. Alta löydät lisätietoa aiheista. Ratkaisukortti 7: Vihreää ja sinistä biotaloutta sekä ruokajärjestelmää kehittämällä voidaan pienentää hiilijalanjälkeä kestävästi ”Uudet kasvilajikkeet ja muut proteiinilähteet, kuten sienet ja hyönteiset, voivat parantaa huoltovarmuutta ja luoda uusia elinkeinomahdollisuuksia.” ScenoProt perustelee: Suomalaisen maatalouden kannattavuuskriisi on johtanut yksipuoliseen tuotannon tehostamiseen, josta saatava taloudellinen hyöty ei ole kohdistunut viljelijälle. Maatilat hyötyisivät laajemmasta viljelykasvivalikoimasta, ja …

Proteiinipitoisista erikoiskasveista saa proteiinit, kuidut ja antioksidantit samassa paketissa

ScenoProt-hankkessa on analysoitu proteiinipitoisten kasviraaka-aineiden ravintoainekoostumukset ja tyypillisimmät bioaktiiviset yhdisteet. Analyyseissä selvitettiin esimerkiksi proteiinin määrää, aminohappokoostumusta, kuituja sekä antioksidantteina toimivien fenoliyhdisteiden pitoisuuksia. Yhtä kattavaa tutkimusta ei ole Suomessa aiemmin tehty kaupallisista näytteistä. Tutkimuksissa analysoitiin kvinoaa, lupiinia, härkäpapua, pellavaa, tattaria, öljyhampun siementä ja ja rypsin puristekakkua. Näytteet olivat kaupallisia ja pääasiassa kotimaisia. Joistain kasveista analysoitiin kokonaisten siementen lisäksi kuorittujen siementen sekä kuorien pitoisuudet. – Monipuolisuutensa vuoksi nämä kasvit ovat ravinteikasta ja …

Vastaa kyselyyn elintarvikeviennin nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä

Tervetuloa vastaamaan Scenoprot-hankkeen lyhyeen kyselyyn, joka koskee elintarvikevientiä. Kyselyn avulla kartoitetaan, mitkä kohdemarkkinat ja tuoteryhmät ovat suomalaisten elintarvikealan yritysten mielestä kiinnostavimpia vientiä ajatellen. Kyselyn tuloksia hyödynnetään hankkeen puitteissa tehtävässä markkinakartoituksessa, johon kerätään tietoa eri maiden vaihtoehtoisten proteiininlähteiden markkinatilanteista, trendeistä ja tuotevalikoimista. Valmis kartoitus julkaistaan kevään 2019 aikana hankkeen nettisivuillamme, jossa se on kaikkien suomalaisten elintarvikealan yritysten saatavissa ja hyödynnettävissä. Kysely on tarkoitettu elintarvikealan yrityksissä työskenteleville. Kysely koostuu kuudesta kysymyksestä ja …

New protein sources from new perspectives 15.1.2019

Invitation to ScenoProt-seminar 15.1.2019 VISIO Scenoprot-hankkeen vision mukaan vuonna 2030 suomalaiset syövät terveellistä ja kestävästi tuotettua ruokaa. Kuluttajat ovat monipuolistaneet ruokavaliotaan vähentämällä lihan käyttöään ja käyttämällä enemmän mm. kasvi- sieni- ja kalatuotteita. Myös rehujen valkuaisomavaraisuus on parantunut huomattavasti. PROGRAMME 09.00 – 09.30 Morning coffee 09.30 – 09.45 Introduction, Anne Pihlanto, Luke 09.45 – 10.15 Legumes, oil crops and pseudocereals are good sources of nutrients and phytochemicals, Pirjo Mattila, Luke 10.15 – 10.45 Legume protein …

Tervetuloa ruokaseminaariin ja proteiinityöpajaan 16.11.!

Perjantaina 16.11.2018 järjestetään strategisen tutkimuksen ruokaseminaari sekä sen jälkeen ScenoProt-hankkeen proteiinityöpaja. Kumpikin tapahtuma on avoin kaikille kiinnostuneille. Lämpimästi tervetuloa! Seminaari: Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää 16.11.2018 klo 9–13 Ilmaston muuttuessa korostuu ruokajärjestelmän kyky tuottaa kestävästi riittävästi terveellistä ravintoa erilaisille kuluttajille. Monet strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) tutkimushankkeista ovat käsitelleet ruokakysymystä eri näkökulmista. Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää -seminaarissa luodaan katsaus STN:n tutkimushankkeiden ajankohtaisiin tuloksiin ja tunnistetaan aiheita ja ideoita uuteen …

Kulutustottumuksissa näkyy pysyvä muutos kohti kasvipohjaisempaa ruokavaliota

Kasvipohjaiset tuotteet eivät ole mikään ohimenevä trendi, vaan kulutustottumuksissa on näkyvissä pysyvämpiä muutoksia. Menestyvissä uusissa tuotteissa yhdistyvät hyvät aistittavat ominaisuudet sekä hyödyllisyys sekä itselle että ympäristölle. Tuotteiden on oltava myös helppoja valmistaa. Makery Oy:n ScenoProt-hankkeessa laatima markkinapotentiaalikartoitus tarjoaa näkemystä kasviperäisten proteiinien mahdollisuuksista niin Suomessa kuin vientimarkkinoillakin, sekä antaa eväitä näiden mahdollisuuksien hyödyntämiselle. Kasvisruokatuotteet ovat nostaneet suosiotaan niin Suomessa kuin muuallakin länsimaissa viime vuosina. Myös kasvisruokavaliot ovat yleistyneet, vaikka ne länsimaissa …

Policy Brief: Ruokajärjestelmää monipuolistamalla taklataan ruoantuotannon uhkakuvia

Nykyistä monipuolisempi ruokajärjestelmä merkitsisi uusia vaihtoehtoja kuluttajalle, erikoistumismahdollisuuksia alkutuottajille ja uusia kilpailuvaltteja elintarvikkeiden jalostajille. Muutoksen seurauksena tuotantoympäristön monimuotoisuus parantuisi ja ruokajärjestelmä pystyisi vastaamaan paremmin ilmastonmuutoksen haasteisiin. Suomalaista proteiinijärjestelmää kehittävässä ScenoProt-hankkeessa laaditun politiikkasuosituksen mukaan monipuolisuus on huomioitava vahvemmin tulevaisuuden kestävää kansainvälistä ruokataloutta tukevassa politiikassa. Politiikkasuositus ”Monipuolisuus lautasella on monipuolisuutta pellolla” julkaistiin tänään Säätytalolla Helsingissä. – Visionamme on monipuolinen ruokajärjestelmä, joka vastaa kuluttajien moniarvoiseen kysyntään. Alkutuotanto on innovatiivista ja viljelylajikkeiden kirjo laaja, …

Alkutuottaja, kerro mitä Suomessa viljellään tulevaisuudessa

Luonnonvarakeskus (Luke) selvittää laajalla kyselyllä viljelijöiden ajatuksia tulevaisuuden kasvilajeista. Tavoitteena on tuoda esiin alkutuottajien näkemys eri viljelykasvien kiinnostavuudesta. Selvityksen tulokset vaikuttavat siihen, mihin kasveihin tutkimusta tullaan suuntaamaan lähitulevaisuudessa. Viljelykasvilajisto muuttuu monestakin syystä, ja muutosvauhdin ennakoidaan kiihtyvän tulevaisuudessa. Kasvivalikoimaan vaikuttavat lukuisat asiat, kuten viljelytuet, kannattavuus, maatalouspolitiikka, ympäristöohjeistukset, menestyminen ja osaltaan myös eri raaka-aineisiin kohdistuneet kampanjat. ”Toivomme alkutuottajilta mahdollisimman paljon vastauksia nykyisestä tuotantosuunnasta tai tulevaisuuden suunnitelmista riippumatta”, Luken erikoistutkija Marjo Keskitalo sanoo. Kysely lähetettiin …