Keinot kohti kestävämpää ruokavaliota

Ruoan kulutuksesta ja tuotannosta syntyvät asumisen ja liikkumisen ohella suurin osa kuluttajan hiilijalanjäljestä. Ruoka ja asumisen jätevedet vastaavat kuluttajan vesistöjä rehevöittävästä vaikutuksesta lähes kokonaan. Kuinka paljon vaikutuksia voidaan pienentää, jos ruokavaliota ja maatalouden tuotantotapoja muutetaan? Miten muutokset vaikuttaisivat ihmisten ravitsemukseen ja suomalaisen maatalouden toimintaedellytyksiin? Minkälaisia politiikkakeinoja muutos vaatii tuekseen? Juuri alkanut RuokaMinimi-hanke etsii vastauksia näihin kysymyksiin. Hanke rahoitetaan Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan toimesta ja toteutetaan pääosin vuoden 2018 aikana Luonnonvarakeskuksen …