Mitkä olisivat tehokkaimmat, toteuttamiskelpoisimmat ja hyväksyttävimmät keinot ruokahävikin vähentämiseksi ja ravitsemussuositusten mukaisen syömisen edistämiseksi koko ruokaketjussa?

Ruokaminimin politiikka-arviointi etsii vastauksia näihin kysymyksiin yhdessä ruokaketjun eri toimijoiden kanssa. Järjestämme hankkeessa kaksi työpajaa, jossa arvioimme eri politiikkakeinoja. Luomme arvioinnin pohjalta politiikkayhdistelmiä, jotka arvioivat eri politiikkakeinojen hyväksyttävyyttä ja niihin liittyviä ristiriitaisuuksia eri toimijoiden näkökulmasta. Etsimme myös aktiivisesti uusia avauksia ja keinoja kestävän syömisen edistämiseen ja ruokahävikin vähentämiseen.