RuokaMinimi-hanke tarkastelee ruokavaliomuutoksen vaikutuksia nykyruokavalion ja vaihtoehtoisten ruokavalioiden avulla. Nykyruokavalio koostetaan ruoankäyttötutkimusten ja Ravintotaseen perusteella. Tärkeimpänä tietolähteenä on THL:n tuottama FinRavinto2017-aineisto 18­-75 -vuotiaiden ruoankäytöstä. Vaihtoehtoiset ruokavaliot noudattavat suomalaisia ravitsemussuosituksia yleisellä tasolla. Hankkeessa arvioidaan ruokavalioiden ilmastovaikutukset, rehevöittävät vaikutukset ja ravintoainekoostumus.

RuokaMinimi-hankkeessa tarkasteltavat ruokavaliot ovat:

 1. Nykyruokavalio
 2. Vegaani ruokavalio
 3. Kala mutta ei lihaa –ruokavaliot
  1. Kala mutta ei lihaa –ruokavalio, jossa maidon määrä ravitsemussuosituksen mukaisesti
  2. Kala mutta ei lihaa –ruokavalio, jossa maidon ravitsemussuosituksen mukainen määrä on korvattu vastaavalla määrällä maidonkaltaisia kasvijuomia
 4. Sekaruokavaliot, joiden sisältämään lihamäärää vähennetään asteittain
  1. Sekaruokavalio, jossa vähennetty lihavalmisteiden määrää radikaalisti
  2. Sekaruokavalio, jossa lihavalmisteiden määrää on vähennetty radikaalisti ja kokolihan määrä on puolitettu
  3. Sekaruokavalio, jossa lihavalmisteiden määrää on vähennetty radikaalisti ja kokolihan määrä on vähennetty kolmannekseen nykyisestä.

Ruokavaliomuutos aiheuttaa systeemisiä muutoksia

Suuret ruokavaliomuutokset vaikuttavat tuotantoon ja mahdollisesti myös elintarvikkeiden tuontiin ja vientiin. Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio sisältää merkittävästi enemmän kasviksia, marjoja, hedelmiä ja viljaa kuin nykyinen ruokavalio. Vastaavasti lihan määrää voidaan vähentää. RuokaMinimi-hanke tarkastelee tällaisen systeemitason muutoksen vaikutuksia ruokavalion ilmastovaikutukseen ja rehevöittävään vaikutukseen erityisesti pellonkäytön, hiilivarantojen ja tuonnin näkökulmista.

Hävikki ja ruokapalvelut vaikuttavat

RuokaMinimi-hanke tarkastelee myös hävikin osuutta ruokavalion kuormituksesta ja sitä, miten ruokapalvelujen ostojen muuttaminen ravitsemussuositusten mukaisiksi ja hävikin määrän puolittaminen ruokapalveluissa vaikuttaisi ruokavalion ilmastovaikutukseen ja rehevöittävään vaikutukseen.

Tutkimuskysymykset

Tämä osio RuokaMinimi-hanketta vastaa kysymyksiin:

 1. Kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä ja rehevöittäviä päästöjä voidaan vähentää pienentämällä ruokahävikkiä ruokajärjestelmässä ja syömällä ravitsemussuositusten mukaisesti? Miten ruokavaliomuutos vaikuttaa ruokavalion ravintoainesisältöön?
 2. Miten ja, missä päästövähennykset näkyvät – kotimaassa vai ulkomailla?
 3. Miten julkisten ruokapalveluiden ruokahävikin puolittaminen ja elintarvikehankintojen muuttuminen ravitsemussuositusten mukaisiksi ja kestäviksi vaikuttaa kasvihuonekaasu-päästöihin?
 4. Miten ruokahävikkiä voidaan mitata ja minkälainen seuranta-järjestelmä Suomessa tarvitaan osana kansallista, kansainvälistä ja EU-tavoitteiden seurantaa?