• Minkälaisia vaikutuksia ruokahävikin vähentämisellä ja ravitsemussuositusten mukaisella syömisellä on kotimaiseen maataloustuotantoon, sen kannattavuuteen ja toimintaympäristöön?
  • Miten elintarvikeviennin kaksinkertaistaminen v. 2020 mennessä vaikuttaa maataloussektorin kasvihuonekaasupäästöihin, jos samanaikaisesti kotimainen ruoankulutus muuttuu kestävämmäksi (ruokahävikki vähenee ja syödään ravitsemussuositusten mukaisesti)?