Ruoan kulutus aiheuttaa asumisen ja autonkäytön ohella suurimman osan kuluttajan ilmastovaikutuksesta. Ruoka ja asumisen jätevedet vastaavat kuluttajan vesistöjä rehevöittävästä vaikutuksesta lähes kokonaan. Kuinka paljon ruokavalion ja maatalouden tuotantotapojen muutos voi vähentää ruokavalion ja maatalouden vaikutuksia? Miten muutokset vaikuttaisivat ihmisten ravitsemukseen ja suomalaisen maatalouden toimintaedellytyksiin? Minkälaisilla ohjauskeinoilla haluttu muutos voidaan parhaiten saada aikaan?

RuokaMinimi-hanke etsii vastauksia mm. näihin kysymyksiin. Hanke rahoitetaan Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan toimesta ja toteutetaan pääosin vuoden 2018 aikana Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) monitieteisellä yhteistyöllä.

Kestävä ruokavalio rakentuu terveellisyyden varaan

Ruokavalion ja ruoantuotannon kestävyys syntyy monen tekijän summana. Ruoan terveellisyys on ruokavalion kestävyyden peruspilari, ympäristövaikutusten hallinta ruoan tuotannossa rakentuu sen päälle. Ruokavalion koostumuksen lisäksi myös ruokahävikki ja -vienti vaikuttavat kotimaan ruoan tuotannon ympäristövaikutuksiin ja tuonti puolestaan ruokavalion ympäristövaikutuksiin. Myös maataloustuotannon jatkuvuus ja tuotantovalmiuden ylläpito, ruokaturva, on osa kestävyyttä.

RuokaMinimi tarkastelee vuorovaikutuksia

RuokaMinimi-hanke tarkastelee edellä kuvattua kokonaisuutta ja siinä esiintyviä vuorovaikutuksia. Hanke arvioi mahdollisuuksia vähentää ruokavalion ilmastovaikutuksia ja rehevöittäviä vaikutuksia tinkimättä ruokavalion terveellisyydestä. Hankkeessa arvioidaan myös miten ruokavaliomuutos, ruokaviennin kaksinkertaistaminen ja hävikin puolittaminen vaikuttavat maatalouden toimintaympäristöön ja maatalouden kasvihuonekaasupäästöihin.

Miten muutosta voidaan ohjata?

Kestävää syömistä ja ruokahävikin vähentämistä edistetään tällä hetkellä informaatio-ohjauksen avulla. Uusille keinoille on kuitenkin tarvetta. RuokaMinimi-hanke arvioi eri keinojen toteuttamiskelpoisuutta, hyväksyttävyyttä ja vaikuttavuutta ruokaketjun eri toimijoiden kanssa. Arvioinnilla etsitään myös uusia avauksia ja keinoja kestävän syömisen edistämiseen ja ruokahävikin vähentämiseen.