Hygieniaosaaminen

Suomalainen elintarvikealan hygieniapassi on luotu edistämään elintarviketurvallisuutta Työntekijöiden riittävä elintarvikehygieeninen osaaminen on EU:n lakisääteinen velvoite elintarvikealan yrityksille. Tämä hygieniaosaaminen on pystyttävä jollain tavalla myös osoittamaan, mistä syystä Suomi on luonut EU:n lainsäädännön pohjalta vuonna 2002 kansallisen hygieniaosaamisjärjestelmän, jossa elintarvikehygieenisen osaamisen tasoa arvioidaan erityisellä hygieniapassitestillä. Testin hyväksytysti suorittanut saa osaamisestaan hygieniapassin. Suomessa tämä osaamisen osoittamisen velvoite hygieniapassilla on lakisääteinen ja koskee niitä elintarvikealan työntekijöitä, jotka käsittelevät työkseen helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita …