Hygieniaosaaminen

Suomalainen elintarvikealan hygieniapassi on luotu edistämään elintarviketurvallisuutta Työntekijöiden riittävä elintarvikehygieeninen osaaminen on EU:n lakisääteinen velvoite elintarvikealan yrityksille. Tämä hygieniaosaaminen on pystyttävä jollain tavalla myös osoittamaan, mistä syystä Suomi on luonut EU:n lainsäädännön pohjalta vuonna 2002 kansallisen hygieniaosaamisjärjestelmän, jossa elintarvikehygieenisen osaamisen tasoa arvioidaan erityisellä hygieniapassitestillä. Testin hyväksytysti suorittanut saa osaamisestaan hygieniapassin. Suomessa tämä osaamisen osoittamisen velvoite hygieniapassilla on lakisääteinen ja koskee niitä elintarvikealan työntekijöitä, jotka käsittelevät työkseen helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita …

Maito ja kananmunat

Suomalaista maito- ja kananmunasektoria yhdistävät samat vahvuudet: tuotantoeläinten terveys ja hyvinvointi sekä tuotteiden korkea laatu. Hyvän terveystilanteen vuoksi lääkityksen tarve on vähäistä. Suomalaisen maidon korkea laatu näkyy myös pohjoismaisessa vertailussa. Kananmunantuotannossa on korkea hygieniataso ja omavalvonta, joiden ansiosta saavutettu salmonellattomuus on harvinaista koko Euroopassa.