Uusi ruokafaktasivusto esittää suomalaiset tuotantotavat kansainvälisessä vertailussa

Tänään julkistettu Luonnonvarakeskuksen tilastopalvelu Ruokafaktasivusto esittää tilastotietoa suomalaisen ruuantuotannon sijoittumisesta kansainvälisessä vertailussa kymmenien tunnuslukujen valossa. Palveluun on koottu kuluttajille ja elintarvikealan yrityksille sekä medialle käyttökelpoisessa muodossa tietoa elintarvikeryhmittäin esimerkiksi ruuan torjunta-aine- tai antibioottijäämistä ja tuotantotavoista. Tilastotietoa Suomen elintarvikeketjusta on tuotettu pitkään, mutta tilastopalveluissa painopisteenä on ollut kotimaan tilanteen kuvaaminen. Suomalaiset elintarvikkeet ovat monilla mittareilla mitattuna laadukkaita: elintarvikeketju on hygieeninen, tuotteet jäljitettävissä ja tuotanto vastuullista. Kansainvälisillä elintarvikemarkkinoilla yritysten on kuitenkin kyettävä …

Vihannekset, hedelmät ja marjat

Suomalaisten vihannesten ja hedelmien yksi vahvuus on vähäisemmät torjunta-ainejäämät muiden maiden vastaaviin tuotteisiin verrattuna. Vihannesten kestävyystarkasteluun on syytä ottaa jatkossa mukaan energian käytön lisäksi myös muita tekijöitä, kuten veden käyttö. Suomen luonto ja laajat metsät mahdollistavat luonnontuotteiden hyödyntämisen. Suurin vahvuus ja kilpailuetu ovat tarjolla olevat huippuluokan raaka-aineet, kuten marjat ja sienet. Suomen luomukeruualueen suuruus on omaa luokkaansa maailmassa.   Yläreunan kuva: Erkki Oksanen/Luke