Yleistä tietoa

On tekijöitä, jotka vaikuttavat elintarviketuotannossa useaan toimialaan. Kahden tuotantopanoksen, maaperän ja veden, saatavuus ja puhtaus nousevat näiden tekijöiden joukossa erityisen tärkeään asemaan. Maatalousmaan puhtaus, viljavuus ja tuotantokyky ovat yhtä lailla merkittäviä kuin vesiemme – talousveden, pintaveden ja pohjaveden – laatu. Näiden vaikutus elintarvikkeiden laatuun ulottuu läpi tuotantoketjun. Suomen maaperä kuuluu Euroopassa puhtaimpien joukkoon esimerkiksi raskasmetallien suhteen. Makean veden vesivarantomme on Euroopan runsaimpia väestöömme nähden. Laadukkaan veden saatavuudesta on muodostumassa tärkeimpiä kilpailuvaltteja maailman elintarvikemarkkinoilla. Suomen elintarvikeketju …