Coordinator: Natural Resources Institute Finland (Luke)

Partners: Centria University of Applied Sciences, University of Vaasa/Levón institute, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Hushållningsällskapet Norrbotten-Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Umeå university, Kristinestads Näringslivcentral AB and Länsstyrelsen Västerbotten.