Lösningarna inom spjutspetsområdet Teknik för smarta lösningar, nya produkter och affärsmodellerfokuserar på teknik samt produktutveckling och nya affärsmodeller. Matsvinnsminskning eftersträvas framför allt med tekniska och marknadsdrivna lösningar. Fokus bör vara på lösningar som förhindrar uppkomsten av matsvinn.

Nedan beskrivs olika metoder för att minska matsvinnet. Förteckningen kommer att kompletteras i takt med att arbetet framskrider.

 

METODER FÖRANKRING
Tekniska lösningar 

 • De tekniska lösningarna syftar till att det är tekniken som minskar matsvinnet, varmed det inte nödvändigtvis är förändringar i konsumentens beteende som står i centrum
  • Till exempel skyddande atmosfär och skyddsmaterial som skyddar livsmedel. Förpackningar som är lättare att tömma gör det möjligt att använda produkten till slut.
  • Koppling av försörjningskedjor och tekniklösningar till marknadsföring: till exempel om det finns gott om en vara under en viss tid, trappas marknadsföringen upp och det tas fram recept för just denna vara.
 • Fortsättning: Intensifiera samarbetet mellan forskning och företag samt identifiera och testa nya möjligheter (inkl. globala exempel)
 • Fortsättning: Nya tekniska lösningar
  • Integration av restaurangers order- och prognossystem på samma plattform.
  • Utnyttja skördeprognoser vid restaurangers och butikers beställningar
  • Smarta förpackningar: sensorer i förpackningen kan mäta hur produkten åldras
 • Aktörer inom branschen
 • Forskning (kartläggning av exempel, framtagning av innovationer, provning)
Produktutveckling

 • Produkter av svinnråvar: till exempel Leipäle brödöl, Wasted öl, Mumsiga Missar-godis, Bananasajäämä-glass och skärgårdsfiskbiffar.
 • Fortsättning: Intensifiera samarbetet mellan forskning och företag samt identifiera och testa nya möjligheter
 • Aktörer inom branschen
 • Forskning
Affärsmodeller

 • Med nya affärsmodeller avses företagsverksamhet där verksamhetsprincipen utgår från utnyttjande och minskning av matsvinn.
  • Till exempel matsvinnsbutiker (Fiksuruoka, Matsmart) och matsvinnsrestauranger (Loop).
 • I fortsättningen framtagning av nya (anpassade) affärsmodeller där matsvinn beaktas bättre än tidigare (samarbete mellan forskning och företag)
 • Aktörer inom branschen
 • Forskning
Verktyg för att identifiera innovationer 

 • Aktiv sondering av nya tekniker, matvinnsprodukter och affärsmodeller
  • Till exempel gemensamma designevenemang eller tävlingar: tävlingar för produkter som tillverkas av matsvinn och sidoflöden ger också matsvinnsprodukter större synlighet
 • Aktörer inom branschen
 • Forskning