En viktig del av färdplanen är att uppmuntra samarbetet mellan aktörerna och identifiera övergripande lösningar. Det är viktigt att lösningarna inte bara gäller enskilda led i livsmedelskedjan och enskilda aktörers verksamhet, utan att man skapar mer synergi mellan de olika leden i kedjan. I fortsättningen strävar man efter mer systematiska och strukturella förändring genom färdplanen, utifrån konsumenternas behov.

En central del av samarbetet är att aktörerna i branschen tar verksam del i färdplanen för matsvinn. Inom detta spjutspetsområde främjas deltagandet i färdplanen. Delaktighetsfrämjande metoder är bland annat workshopar, expertintervjuer och expertsamråd. Dessutom är avsikten att engagera aktörer att delta i färdplanen genom att utse dem till ansvariga och/eller deltagande parter. I fortsättningen uppdateras och utvecklas färdplanen tillsammans.